Projectomschrijving

Samenvatting bij afronding

Om de doelmatigheid van pemetrexed bij de behandeling van longkanker te kunnen verbeteren is binnen dit project onderzocht welke (genetische) factoren van belang zijn voor de werkzaamheid en veiligheid. In totaal namen 199 patiënten deel aan deze studie.

Resultaten
In deze studie kwamen de werkzaamheid, veiligheid, kwaliteit van leven en voorspellende factoren voor overleving overeen met de uitkomsten van eerder onderzoek. Er zijn nog geen genetische factoren gevonden die bruikbaar zijn in de klinische praktijk. Met een nieuwe vragenlijst (CTSQ) voor het meten van patiënt-tevredenheid kwam naar voren dat ongeacht de achteruitgang van kwaliteit van leven, de patiënten toch tevreden zijn over de behandeling, terwijl de meerderheid weet dat de behandeling de longkanker niet zal genezen. De CTSQ kan belangrijke aanvullende informatie geven vanuit het perspectief van de patiënt in de besluitvorming rondom behandeling en daarmee de doeltreffende inzet van pemetrexed.
Uit de studie lijkt het beeld naar voren te komen dat pemetrexed een waardevolle bijdrage levert aan de behandeling van longkanker en over het algemeen goed verdragen wordt.

Samenvatting bij start

Veel nieuwe geneesmiddelen tegen kanker zijn erg duur, hebben ernstige bijwerkingen en zijn niet bij iedere patiënt effectief. De doelmatigheid van deze geneesmiddelen zou enorm verbeteren wanneer we zouden weten welke genetische factoren van belang zijn voor de effectiviteit en veiligheid. In dit voorstel gaan een aantal grote klinische en onderzoeksafdelingen van het Erasmus MC op zoek naar factoren, die van belang zijn voor de effectiviteit en veiligheid van pemetrexed (Alimta), een nieuw geneesmiddel tegen longkanker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste analysetechnieken van genetische factoren en geneesmiddelmetabolisme. Met een analyse van de genetische factoren kunnen we bestuderen of personen met een bepaald genetisch profiel een betere klinische reactie op pemetrexed hebben dan andere personen en welke verschillen er zijn tussen deze individuen. Tevens kunnen we bekijken bij welk genetisch profiel relatief veel bijwerkingen optreden. Op deze wijze kunnen we in de toekomst dure geneesmiddelen effectiever toepassen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website