Projectomschrijving

In deze studie werden 25 psoriasis patiënten gerandomiseerd voor infliximab 5mg/kg intraveneus op week 0, 2, 6, 14 en 22, en 23 patiënten voor etanercept 50mg subcutaan 2x per week voor 24 weken en vervolgd tot een jaar.
Op week 12 en 24, 76% respectievelijk 72% van de patiënten met infliximab versus 21.7% respectievelijk 34.8% met etanercept bereikten ≥75% verbetering van de ‘Psoriasis Area and Severity Index’ (PASI) (beide significant).
Gerapporteerde bijwerkingen waren voornamelijk mild.
Een significant grotere PASI verbetering en snellere respons werd bereikt met infliximab vergeleken met etanercept. Beide behandelingen zijn veilig bevonden na een jaar.
Uit de kosteneffectiviteitsanalyses blijkt dat het meest waarschijnlijk is dat etanercept 50 mg tweemaal per week in vergelijking met infliximab 5 mg/kg kosteneffectief is, tot aan een ‘willingness to pay threshold’ van € 281.021. Boven deze drempel is infliximab waarschijnlijk kosteneffectief.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website