Projectomschrijving

In ziekenhuizen worden veel dure geneesmiddelen gebruikt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt, of die geneesmiddelen deels vergoed worden. Dat gebeurt op basis van beperkte informatie over (kosten-)effectiviteit. Soms moet de NZa besluiten, of er meer onderzoek nodig is om een goede beslissing te nemen.

Daarbij gaan er steeds meer stemmen op om de (kosten-)effectiviteit van medicijnen periodiek te toetsen. Vergoeding kan afhankelijk worden van de resultaten van die toetsingen.

Een geavanceerde statistische methode kan helpen bij deze beslissingen. Dit is de  ‘Bayesiaanse’ methode van ‘value of information’ (VOI) analyse.

Dit project wilde een VOI-model ontwikkelen dat beleidsmakers in staat stelt om gefundeerd te beslissen over:

  • vergoedingen van dure geneesmiddelen 
  • het vergoeden van aanvullend onderzoek

Daartoe geeft het model aan, wat de verwachte netto toegevoegde waarde is van bepaalde vergoedingen en van bepaald onderzoek. Verder is het model in staat om haar adviezen voortdurend aan te passen op basis van extra toegevoegde informatie. Dit project is voortijdig gestopt en heeft geen resultaten opgeleverd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website