Projectomschrijving

Samenvatting afronding project

Autoriteiten zoals het Zorginstituut Nederland, staan voor een complexe taak bij het afwegen van de voordelen en risico's van nieuwe geneesmiddelen of medische technologieën. Een multicriteria decision analysis (MCDA) is een methode om beslissingen op basis van meerdere criteria systematisch en transparant te maken.

Resultaten

In dit onderzoek is de toegevoegde waarde van het gebruik van MCDA in het besluitvormingsproces van de Advies Commissie Pakketbeheer (ACP) onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige geformaliseerde en stapsgewijze proces dat leidt tot het beoordelingsproces in de ACP al grote gelijkenis vertoont met het MCDA-proces. Het proces zou kunnen profiteren van meer discussie over de relevantie van de beslissingscriteria en meer transparantie aan derden. MCDA zou hierbij een rol kunnen spelen, echter, de haalbaarheid van het toepassen van MCDA binnen het huidige beoordelingsproces is beperkt.

Samenvatting start project

Aanleiding

Autoriteiten zoals het CvZ staan voor een complexe taak bij het afwegen van de voordelen en risico's van nieuwe geneesmiddelen of medische technologieën. Ze moeten rekening houden met de verwachte prestaties van de technologie op meerdere criteria waarbij de volledige impact hiervan vaak onzeker is. In Nederland zijn recente negatieve beslissingen over vergoedingen bekritiseerd, bijvoorbeeld bij ChondroCelect, MammaPrint, Lapatinib en Concerta. Door de kritiek van oa patiëntenverenigingen en medische organisaties wordt er druk op de beleidsmakers gelegd om hun afwegingen transparanter en systematischer te maken.

Methode

Een multi-criteria decision analysis (MCDA) is een methode om beslissingen op basis van meerdere criteria systematisch en transparant te maken.

Doel

Het doel van dit project is om een routekaart te ontwikkelen voor identificatie, kwantificering en visualisatie van de rol van onzekerheid bij gebruik van MCDA bij beslissingen over vergoedingen van medicijnen en behandelingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website