Projectomschrijving

Het doel van dit project was om de kosteneffectiviteit van temoporfine gemedieerde fotodynamische therapie (PDT) bij patiënten met een terugkerend hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom te vergelijken met palliatieve chemotherapie. Het idee was dat PDT, per gewonnen levensjaar met goede kwaliteit van leven, goedkoper zou zijn. Dit door een combinatie van: langere overleving, een betere kwaliteit van leven en lagere kosten.

PDT gaf een betere overleving en werd goed verdragen, met beperkte lokale bijwerkingen. De kosten van PDT bleken hoger dan die van palliatieve chemotherapie. Echter, door langere overleving en betere kwaliteit van leven van deze patiënten bleek PDT kosteneffectiever.

Om die reden kunnen we PDT beschouwen als een behandeling die zorgt voor een beter klinisch resultaat tegen hogere kosten. Een zorgvuldig geselecteerde groep van patiënten met terugkerend hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom, zonder metastasen op afstand, kan voordeel hebben van de behandeling met PDT.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website