Projectomschrijving

De afgelopen jaren is in Nederland succesvol beleid gevoerd om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen en de verwachting is dat er een verdere daling mogelijk is. Om het antibioticagebruik verantwoord terug te kunnen brengen zijn de afgelopen jaren diverse veterinaire richtlijnen ontwikkeld maar er zijn aanwijzingen dat de implementatie van deze richtlijnen geoptimaliseerd kan worden. In het project VET-ENHANCE zal worden onderzocht in hoeverre deze richtlijnen in de praktijk door dierenartsen worden geïmplementeerd en hoe de implementatie kan worden verbeterd. In een interventiestudie zal worden getoetst of de implementatie van de richtlijnen te verbeteren is waardoor het antibioticagebruik op een verantwoorde manier verder gereduceerd kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website