Projectomschrijving

Het VASAP-project is een vervolg op het onlangs afgeronde Antimicrobial Stewardship and Pets (ASAP)-project, waarin een Antimicrobial Stewardship Programma (ASP) is ontwikkeld en geïmplementeerd in 44 Nederlandse gezelschapsdierenartsenpraktijken.

Doel

Het doel van het VASAP-project is om de meest succesvolle onderdelen uit het ASAP-project op een praktisch haalbare, laagdrempelige en efficiënte wijze uit te rollen onder meer gezelschapsdierenartsenpraktijken.

Onderzoeksopzet

Om dit te bewerkstellingen zal een interactieve online training opgezet worden die in kleine groepen aangeboden zal worden. De training beoogt inzicht te geven in de achtergronden van antibioticaresistentie en verantwoord antibioticumgebruik en biedt dierenartsen handvaten voor de dagelijkse praktijk. De training zal eveneens als (keuze)module in de Master Gezelschapsdieren aangeboden worden aan studenten diergeneeskunde. Deelnemers uit het ASAP-project en verschillende stakeholders zullen betrokken zijn bij het VASAP-project.

Resultaten

Er is een flyer ontwikkeld, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met het gebruik van antibiotica. Deze flyer is vooral verspreid onder dierenartsen en staat ook op website www.diergeneeskunde.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website