Projectomschrijving

In verpleeghuizen zijn voor het vaststellen van infecties vaak geen diagnostische hulpmiddelen, zoals röntgenapparatuur, beschikbaar. Dit leidt er – samen met een aantal andere factoren – toe dat er in deze setting regelmatig antibiotica worden voorgeschreven om ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat een kwart van de antibiotica voorschriften in verpleeghuizen onnodig is.

In het UPCARE project wordt de ’CRP-sneltest’ geïntroduceerd in het verpleeghuis. Deze test bepaalt middels een vingerprik de waarschijnlijkheid en ernst van een luchtweginfectie. Er wordt onderzocht of dit leidt tot minder antibioticagebruik. Als dat inderdaad het geval is, draagt de CRP sneltest bij aan een betere behandeling van patiënten in het verpleeghuis door minder onnodige blootstelling aan (de bijwerkingen van) antibiotica. Daarnaast is een verminderd antibioticagebruik van maatschappelijk belang in verband met de toenemende antibioticaresistentie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website