Projectomschrijving

Voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost: scannen, monitoren, verbeteren

Wanneer bacteriën ongevoelig raken voor antibiotica (resistentie) zijn bacteriële infecties in de toekomst moeilijker te bestrijden. Dit kan voorkomen worden door antibiotica voor te schrijven volgens de richtlijnen. Nederlandse huisartsen schrijven relatief weinig antibiotica voor in vergelijking met huisartsen in andere landen. Toch is er ook in Nederland ruimte voor verbetering. In dit project ontwikkelen we daarom een eerstelijns antibiotica-scan. Hiermee brengen we in kaart op welke punten het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost beter kan. We kijken naar het voorschrijven bij verschillende diagnoses, dosering en risicogroepen. Deze scan dient als basis voor verdere monitoring van het naleven van richtlijnen. We gebruiken hiervoor gegevens van huisartspraktijken en huisartsenposten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website