Projectomschrijving

Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij is de afgelopen jaren met 64% afgenomen. Er zijn echter nog steeds aanzienlijke verschillen in gebruik tussen veehouderijbedrijven. Het verder terugdringen van het antibioticumgebruik vereist een benadering op maat die zich concentreert op de factoren die bepalend zijn voor een laag antibioticumgebruik (zogenaamde kritische succes factoren).
 
In dit project identificeren we de kritische succesfactoren voor antibioticagebruik door voor een groot aantal varkensbedrijven informatie te verzamelen en de relatie daarvan met antibioticumgebruik te bepalen. Tevens maken we gebruik van informatie die is verzameld in een recent door de overheid gefinancierd project. Op basis van de geïdentificeerde factoren ontwikkelen we maatregelen die veehouders kunnen doorvoeren om het antibioticumgebruik terug te dringen. Het effect van deze maatregelen meten we aan de hand van antibioticumgebruik en antibioticumresistentie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website