Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste fase van PROGRESS wordt een studie in verpleeghuizen verricht waarin onderzocht wordt in hoeverre 'point-of-care' bepalingen van bloedspiegels van twee ontstekingseiwitten (procalcitonine en c-reactive protein) kunnen helpen om een urineweginfectie vast te stellen en welke test dit het beste doet. Op basis van de resultaten van deze studie zal in een tweede studie onderzocht worden in hoeverre gebruik van de beste test het gebruik van antibiotica terugdringt.

Het was de bedoeling dat de eerste studie ongeveer anderhalf jaar zou duren maar vanwege een aantal onverwachte obstakels zal dit driekwart jaar langer duren. De obstakels hadden met name te maken met een tegenvallend aantal verpleeghuisbewoners die aan de studie wilden deelnemen en problemen rondom benodigde bloedafname (venepunctie) en het verzamelen van urinemonsters bij incontinente deelnemers. Voor deze obstakels zijn oplossingen bedacht en uitgevoerd (zie resultaten) waardoor de studie momenteel goed loopt en naar verwachting in september 2019 zal worden afgerond. Afhankelijk van de resultaten van deze studie zal daarna snel met de tweede studie gestart worden.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de opzet van de eerste studie van PROGRESS zijn een aantal obstakels geïdentificeerd die de voortgang van de studie belemmerden:

1. een tegenvallend aantal deelnemers aan de studie. Om dit probleem op te lossen zijn er extra activiteiten ontplooid om de studie beter over het voetlicht te brengen (informatiebijeenkomsten, informatiefilmpje, leeswijzers bij informatiepakket) en om het zorgpersoneel in deelnemende verpleeghuizen nog nauwer bij de studie te betrekken. Tevens is het aantal deelnemende verpleeghuizen uitgebreid.

2. de noodzaak tot bloedafname met venepunctie voor procalcitonine bepalingen. Deze noodzaak vormt een extra barrière voor deelname en ook voor uiteindelijke implementatie van de test. Gelukkig kwam er recent een test op de markt die het mogelijk maakte ook procalcitonine bepalingen met behulp van vingerprikbloed te kunnen doen. Hierdoor is het nu niet meer nodig om veenpuncties te verrichten.

3. de verzameling van urinemonsters bij incontinente verpleeghuisbewoners. Incontinentie komt frequent voor bij verpleeghuisbewoners en maakt 't onmogelijk om een urinemonster af te nemen voor urinekweek zoals voorgeschreven in diagnostische richtlijnen. Om deze reden hebben we onderzocht in hoeverre urine verkregen uit luiers gebruikt kan worden voor kweek en bepaling van het aantal witte bloedcellen. In een vergelijkende studie bleken diagnostische resultaten van gewone urinemonsters en 'luier-urine' goed overeen te komen. Hierdoor kunnen incontinente bewoners nu ook deelnemen aan de studie en kunnen de diagnostische richtlijnen ook voor hen gebruikt worden.

Met behulp van bovenstaande maatregelen is het aantal deelnemers per week toegenomen en is het de verwachting dat het beoogde aantal van 440 deelnemers omstreeks september 2019 gehaald zal worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antimicrobial resistance (AMR) is on the rise worldwide and is mainly driven by inappropriate antibiotic use in humans and animals. Nursing homes are increasingly regarded as an important reservoir for the emergence of AMR. Indeed, surveillance studies in Dutch nursing homes have shown high rates of AMR against commonly used antibiotics with substantial differences between homes, even in the same region.

Suspected urinary tract infections (UTI) rank among the most common reasons for antibiotic use in nursing homes. However, diagnosing UTI in this setting is challenging because of frequent non-specific symptomatology combined with a high prevalence of asymptomatic bacteriuria, which complicates attribution of causality to detection of bacteria in urine. The difficulty of distinguishing true UTI from bacterial colonization of the urinary tract results in frequent inappropriate antibiotic use.

Given the diagnostic challenge and the high and variable AMR prevalence, unmet needs exists for (1) point-of-care (POC) diagnostic tests to support clinical rules for diagnosing UTIs, and (2) timely availability of AMR prevalence data at the level of individual nursing homes to guide empirical treatment choices. Both needs are addressed by the PROGRESS project.

Procalcitonin (PCT) and C-reactive protein (CRP) are inflammatory blood markers that have been proven useful to support diagnosis and monitoring of (bacterial) respiratory tract infections and sepsis. While limited studies suggest their usefulness in supporting UTI diagnosis, their utility has not been studied in elderly populations for this purpose.

In two consecutive prospective studies, PROGRESS will assess and compare the utility of rapid POC measurements of blood CRP and PCT levels to support clinical rules for diagnosing UTI in nursing home residents (study A), followed by assessment of the impact of the best performing POC test on antibiotic exposure (study B). Study A is a 1-year matched diagnostic accuracy study comparing the sensitivities of both POC tests for UTI diagnosis in 600 nursing home residents suspected of UTI by the attending physician. For the purpose of this study, a ‘true UTI’ is defined post-hoc using stringent criteria, including microbiology results and clinical response to adequate antibiotic therapy. The best performing test will be investigated further in study B, which is an 18-month cluster randomized study in 8 nursing homes (100 subjects per home) to assess the impact of POC testing on antibiotic prescription in nursing home residents with suspected UTI. Testing will be performed on-site and results are communicated immediately to the attending physician accompanied by an interpretation and recommendation (e.g. “UTI likely: consider antibiotic treatment” and “UTI not likely: consider withholding antibiotic treatment”). The primary outcome measure is the total duration of antibiotic exposure during 30 days after study enrolment. Secondary outcomes include the duration of initial antibiotic therapy, and the rates of clinical resolution, recurrences and complications (e.g. hospitalization).

Since effectiveness of a new test does not just depend on its proven efficacy in research studies, but also on successful implementation after the study, qualitative implementation studies will be conducted in parallel to both clinical studies. These studies are aimed at identifying facilitators and key barriers for implementation, followed by development and evaluation of implementation strategies.

Finally, results from bacterial urine cultures performed in the course of studies A and B will be used to assess the usefulness of Lot Quality Assurance Sampling (LQAS)–based surveillance in providing relevant AMR prevalence data to guide local empirical treatment choices. LQAS is a classification tool originating from industry in which pre-defined prevalence thresholds of a relevant outcome (e.g. faulty products) leads to responsive action (e.g. rejection of production batches). In our setting, thresholds refer to the prevalence of antimicrobial resistance (AMR) and batches to nursing homes. A classification tool requires markedly smaller sample sizes (tens of bacterial isolates) than conventional surveillance to assess precise AMR prevalence (hundreds of bacterial isolates), while such classification is highly compatible with clinical practice since guidelines for empirical treatment choices are typically based on threshold prevalences of AMR. LQAS thus provides opportunities to generate relevant local AMR data in a timely fashion. LQAS classifications will be determined for relevant antibiotics in each participating nursing home which will be evaluated in the light of current local empirical treatment.

Taken together, the combined approaches addressed in PROGRESS will have the important potential to reduce AMR in nursing homes by better informed decisions about who to treat and how to treat.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website