Projectomschrijving

Antibioticaresistentie neemt toe: bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica en zo worden deze geneesmiddelen minder werkzaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat antibioticaresistentie veel vóórkomt in Nederlandse verpleeghuizen, waarbij er grote verschillen bestaan tussen verpleeghuizen. De meeste verpleeghuizen hebben (nog) geen inzicht in lokale antibioticaresistentiecijfers, terwijl dit inzicht wel belangrijk is. Wanneer er veel resistentie bestaat tegen een bepaald antibioticum is het onverstandig om dit geneesmiddel alsnog te gebruiken: er is een grote kans dat de behandeling niet aanslaat. In deze gevallen moet er een ander antibioticum worden gekozen. In PROGRESSplus wordt gekeken naar de hoeveelheid antibioticaresistentie per verpleeghuis. Dit wordt gedaan met een nieuwe methode: Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). Door gebruik te maken van LQAS is het gemakkelijker, goedkoper en sneller om inzicht te krijgen in lokale antibioticaresistentiecijfers. Hierdoor kan de behandelend arts een betere antibioticakeuze maken voor bewoners met een urineweginfectie met de grootste kans van slagen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website