Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos doen onderzoek naar antibioticagebruik in de eerste lijn bij verschillende populatiegroepen, met een specifieke focus op migranten. Het doel van deze studie is het verminderen van het aantal onjuist voorgeschreven antibiotica voor patiënten met een migratieachtergrond in de eerste lijn, met als impliciete assumptie dat dit zal helpen bij het verminderen van antibioticaresistentie onder migranten patiënten. Huisartsen kunnen bij deze doelgroep meer druk voelen om antibiotica voor te schrijven vanwege bijvoorbeeld taalproblemen, tegenstrijdige verwachtingen en miscommunicatie.

 

Er zijn groepsdiscussies gehouden met migranten naar kennis/attitude t.a.v. antibiotica(resistentie) en ervaring met de huisarts; en semigestructureerde interviews met huisartsen en apothekers over ervaren druk/vraag van (migranten)patiënten om antibiotica en ervaren barrières voor terughoudend voorschrijfgedrag.

 

Momenteel is de uitvoering van de interventie voor huisartsen in volle gang, gericht op vermindering van het onjuist voorschrijven van antibiotica. Deze interventie bestaat uit een kosteloze geaccrediteerde training in effectief communiceren met migranten, laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De training bestaat uit drie onderdelen; een avondtraining, een e-learning en eenvoudige patiënteninformatie in verschillende talen. Door de communicatie te verbeteren trachten we een zorgvuldiger antibioticavoorschrijfbeleid te stimuleren. Nadat alle trainingen zijn gegeven volgt een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorlopige resultaten

Er zijn in totaal 15 interviews afgenomen met 10 huisartsen en 5 apothekers uit Rotterdam. De informatie die tijdens de interviews naar voren is gekomen schrijven we momenteel op in een artikel. Als het artikel klaar is wordt deze openbaar beschikbaar.

 

De groepsdiscussies waren gericht op het spreken van verschillende populatiegroepen. Om in contact te komen met deze groepen hebben we samengewerkt met de Stichting ABC en met migrantenorganisaties uit Utrecht en Rotterdam. We hebben met de volgende migrantengroepen gesproken; Turken, Marokkanen, Kaapverdianen, Surinamers en Syriërs. Daarnaast hebben we gesproken met laaggeletterden en met lager en hoger opgeleide autochtone Nederlanders.

 

De uitvoering van de interventie is nu in volle gang. In verschillende steden (Rotterdam, Utrecht en Den Haag) hebben huisartsen al deelgenomen aan de training en tot nu toe waren ze erg enthousiast. In november 2021 wordt de laatste training gegeven en daarna bekijken we of de training effectief is geweest in het verminderen van het aantal antibioticavoorschriften.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rationale

Although antibiotic use and antimicrobial resistance in the Netherlands is relatively low, inappropriate prescription of antibiotics is substantial. In this proposal we focus on the prescription of antibiotics for immigrants in primary care. First generation non–western immigrants in the Netherlands are shown to be prescribed more antibiotics than native Dutch. However, they have been largely ignored in research and programs into antibiotic stewardship. GPs experience pressure to prescribe antibiotics for immigrants, and they have difficulty to communicate in a cultural-sensitive way. Multifaceted interventions that include communication skills training for GPs are shown to most effective to reduce antibiotic prescribing.

 

Goal

The overall goal of our research is to reduce inappropriate (empiric) prescription of antibiotics for immigrants in primary care in Rotterdam, with the implicit assumption that this will thereby help control antibiotic resistance in the immigrant communities.

Our research consists of 3 studies, all to be conducted in Rotterdam:

1. Compilation of neighbourhood profiles

2. Qualitative study among immigrant / autochthonous groups and GPs / pharmacists

3. Evaluation of a tailored intervention for GPs and their immigrant patients

 

Study 1 Neigbourhood profiles

 

We will compile neighbourhood profiles in which characteristics possibly associated with antibiotic use will be linked to antibiotic use. As outcome measures we have 3 indicators: overall antibiotic use, overall antibiotic use of antibiotics that are second choice / reserve for respiratory tract infections (RTI), and antibiotic use for RTI. As predictors, we include age composition, SES, ethnic background, household composition, and number of health care centres in the district / neighbourhood. We will make a descriptive analysis, using geographical information systems / mapping and subsequently perform a multivariate linear regression analysis.

 

Study 2. Qualitative study among immigrant / autochthonous groups and GPs / pharmacists

 

We will have 5 to 7 focus group discussion (FGDs) with various first-generation immigrant groups (Suriname / Antillean, Moroccan, Turkish, and 2 other immigrant groups), to study their perceptions, attitudes and practices concerning antibiotic use. Participants will be recruited through migrant organisations. We will also have 2-3 FGDs with low and high SES autochthonous groups. Topics include knowledge and attitudes towards antibiotics, compliance, AMR, experiences with GPs, and alternatives to antibiotic prescription. We will also discuss possible arguments / messages for prudent antibiotic use to see which are perceived as most reasonable / convincing.

 

We will have in-depth interviews with 10 GPs and 5 pharmacists. Topics will include perceived knowledge and attitudes of patients towards antibiotics, perceived patient demand for antibiotics by immigrant groups, perceived barriers and facilitators to prudent prescription of antibiotics for immigrant groups, and whether they experience a discrepancy between ‘ideal’ and ‘real-world’ care they provide to immigrants.

 

Study 3. Evaluation of a tailored intervention for GPs and their immigrant patients

 

We will develop a multifaceted intervention, including an educational component for immigrant patients and a GP training component. The immigrant patient component focuses on educational sessions for immigrant patients on specific health risks, including education on antibiotics and AMR. Besides medical information we will discuss whether the disease / symptom disappears faster with antibiotics, why GPs are very careful with antibiotics, and how do doctors decide on prescribing antibiotics. We will also show the short animation movie and distribute the patient booklets that we will develop (bilingual).

 

The GP training will focus on cultural-sensitive communication skills, consisting of an E-learning with 4 lessons of 10–15 minutes each, including 3 movies with exemplary doctor-patient interactions; a half-day training session, in which GP’s will be taught the necessary intercultural skills, discuss video-taped consultations with intercultural doctor-patient interactions, and practice the newly learned skills during role plays with a trainings actor; and the use of patients materials for immigrant patients in their own language (booklets, animation movie), to be used during consultation.

 

The intervention will be evaluated in a randomised controlled trial (RCT) among 50 GPs. After recruitment, GPs will be randomised. The control-GPs will be offered the intervention after the follow-up period of 6 winter months. The follow-up period will be compared to a baseline period, namely the 6 same winter months in the year preceding the intervention. The main outcome measure will be the number of antibiotic prescriptions per 1000 patients with complaints of respiratory tract infections. Besides an effect evaluation we will also perform a process evaluation.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website