Projectomschrijving

Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond gaan samen met Pharos onderzoek doen in lage SES (sociaal economische status) wijken in Rotterdam. Het promotieproject heeft als doel het terugbrengen van het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen in Rotterdam, met een focus op patiënten met een migrantenachtergrond. Er worden groepsdiscussies gehouden met migranten naar kennis/attitude tav antibiotica(resistentie), therapietrouw, en ervaring met de huisarts; en diepte-interviews met huisartsen en apothekers over ervaren druk/vraag van patiënten om antibiotica en ervaren barrières voor terughoudend voorschrijfgedrag. Daarna volgt de ontwikkeling van een interventie voor Rotterdamse huisartsen en patiënten gericht op vermindering van het onjuist voorschrijven van antibiotica, en evaluatie middels een RCT. De interventie bestaat uit een training voor huisartsen in cultuur-sensitief communiceren met migrantenpatiënten, en voorlichtingssessies voor migrantengroepen over infectieziekten en antibioticagebruik.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website