Projectomschrijving

Dit project levert betrouwbare en representatieve overzichten op van de antibioticumgevoeligheid van verschillende bacteriën die dieren ziek kunnen maken. Dit helpt dierenartsen om gericht een antibioticum te kiezen.

Waarom?

In de dierhouderij is het antibioticumgebruik de laatste jaren sterk afgenomen. Om het gebruik verder te verminderen is het inzetten van de juiste antibiotica en meer inzicht in de antibioticumgevoeligheid van groot belang. Veterinaire laboratoria ontvangen jaarlijks duizenden monsters van zieke dieren. Hieruit worden ziekteverwekkers gekweekt om de antibioticumgevoeligheid te bepalen. Deze resultaten zijn nu voor een deel beschikbaar maar moeten uitgebreider worden geanalyseerd.

Hoe?

De gegevens van de veterinaire laboratoria van Royal GD en de Universiteit Utrecht worden verzameld en uitgebreid geanalyseerd. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve overzichten van de antibioticumgevoeligheid van de onderzochte bacteriesoorten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website