Projectomschrijving

Bacteriën kunnen resistentie tegen antibiotica overdragen door middel van plasmiden, kleine circulaire DNA-moleculen. Deze plasmide-overgedragen resistentie komt voor bij mensen, dieren en in het milieu. Steeds nieuwe varianten komen op en het is niet goed bekend welke eigenschappen zorgen voor de verspreiding van plasmide-overgedragen resistentie in een microbiologisch ecosysteem zoals dat in de darm.


Dit project zal door middel van laboratorium experimenten en wiskundige modellen onderzoeken welke eigenschappen van de resistentie én van de darmflora van belang zijn voor de verspreiding tussen kippen. Ook de evolutie van de betrokken bacteriën en plasmiden zal worden bestudeerd om te zien of dit van invloed is op de verspreiding tussen dieren.


Dit project zal bijdragen aan een beter begrip van deze vormen van antibioticum resistentie en modellen ontwikkelen om beheersmaatregelen te evalueren en risicoanalyses uit te voeren voor nog niet ontdekte antibioticum resistenties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website