Projectomschrijving

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijke oorzaak van antibioticaresistentie in dieren en mensen. Alhoewel het antibioticagebruik in dieren in Nederland de laatste jaren aanzienlijk is verminderd is het niet duidelijk of dit effect heeft gehad op de mate van resistentie onder humane ziekteverwekkers zoals Campylobacter of Salmonella.
Dit project zal kwantitatieve kennis opleveren over de relatie tussen antibioticagebruik in de veehouderij en resistentie bij zoönotische infecties bij de mens door het uitvoeren van analyses van bestaande surveillance data. Daarnaast wordt onderzocht of er overdracht van resistentiegenen plaatsvindt door whole-genome-sequencing data te vergelijken van bacteriën afkomstig van dieren, voedselproducten en mensen.
De resultaten van dit project zullen indicaties opleveren voor toekomstige beleidsdoelstellingen over verdere reductie van antibioticagebruik in de veehouderij op basis van meetbare impact op resistentie bij humane infecties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website