Projectomschrijving

Hoe vaker mensen of dieren met antibiotica behandeld worden, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën bij mens of dier zijn moeilijk te behandelen. Omdat bacteriën tussen mens en dier overgedragen worden is het voor beider belang terughoudend te zijn met gebruik van antibiotica. Met welke maatregelen we het antibioticumgebruik kunnen verminderen, is echter niet duidelijk. Er zijn slechts algemene uitspraken zoals "verhoogde vaccinatie" of "goede biosecurity" en geen kwantitatieve gegevens die de industrie en beleidsmakers nodig hebben om acties te onderbouwen. Dit project onderzoekt de benodigde biosecurity, vaccinatiegraad en acties op boerderij management om te komen tot een verminderd antibioticumgebruik bij kippen, kalveren en varkens in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website