Projectomschrijving

Samenvatting na afronding van het project

Als patiënten met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen worden is het vaak onzeker welke bacterie of virus de longontsteking veroorzaakt. Daarom krijgen deze patiënten vaak een antibioticum met activiteit tegen veel verschillende bacteriën. Dit zijn de zogenaamde breedspectrum antibiotica. Het doel van de CAP-NEXT studie was om te onderzoeken of (1) het doen van snelle diagnostiek naar virussen en (2) het doen van een lage-dosis CT-scan van de longen kan helpen om onnodig gebruik van breed-spectrum antibiotica te voorkomen. Aan het onderzoek deden tussen 2017 en 2020 7 ziekenhuizen mee. In die periode werden 3555 patiënten opgenomen met een mogelijke longontsteking. Uit het onderzoek blijkt dat de snelle diagnostiek naar virussen en de lage-dosis CT-scan niet of hooguit weinig bijdragen aan het verminderen van breed-spectum antibioticagebruik. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of onzekerheid over een mogelijke bacteriële infectie kan worden verminderd.

 

Samenvatting bij start van het project

Met de CAP-NEXT studie willen we de diagnose van buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking verbeteren. Longontsteking is een van de meest voorkomende redenen in het ziekenhuis om antibiotica te krijgen. De diagnose is vaak lastig doordat de klachten veel lijken op andere ziekten. Ook is de veroorzakende bacterie of virus in het begin onbekend.

We willen onderzoeken of een preciezere en snellere diagnose van longontsteking en het sneller opsporen van de veroorzakende bacterie of virus helpt in het gerichter inzetten van antibiotica. In een aantal ziekenhuizen gaan we een CT-scan gebruiken om de longontsteking te bevestigen of een andere diagnose te stellen. In andere ziekenhuizen wordt een nieuw apparaat op de spoedeisende hulp gezet om snel een aantal virussen en bacteriën op te sporen. Het doel van het invoeren van deze testen is dat antibiotica zoveel mogelijk gebruikt worden waar dit nodig is, en vermeden worden waar het overbodig is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website