Over dit programma

Het ministerie van VWS heeft eind 2008 het ZonMw programmavoorstel Priority Medicines Ouderen goedgekeurd en heeft daarvoor de financiële middelen beschikbaar gesteld. Het  programma richt zich op het stimuleren van onderzoek naar de werking van geregistreerde geneesmiddelen bij ouderen, om zo een meer evidence based gebruik van geneesmiddelen bij  ouderen te realiseren. Door een multidisciplinaire aanpak wordt beoogd de in Nederland aanwezige expertise in het verouderings- en geneesmiddelonderzoek  bijeen te brengen en te versterken.

Het programma maakt deel uit van het GGG-programma, dat sinds 2012 bestaat.

Gerelateerd nieuws over ouderen in de media

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website