Projecten

Methylphenidate Treatment and the Developing Brain in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Afgerond (mei 2012 - mei 2016)

Aan kinderen met ADHD worden vaak medicijnen voorgeschreven die duidelijk de concentratie, bij bijvoorbeeld schoolwerk, verbeteren. Maar wat zijn de mogelijke lange termijn effecten van ADHD-medicatie op de zich ontwikkelende hersenen? Hier was nog weinig over bekend. Resultaten Bij een grote groep kinderen, jongeren, en jong volwassenen met ADHD werd met behulp van hersenscans de invloed van...

Bekijk dit project

Towards a framework for development and implementation of pediatric oral liquids; amlodipine and lorazepam as proof of concept

Afgerond (april 2012 - januari 2017)

In dit project is bekeken hoe een toedieningsvorm voor kinderen optimaal ontwikkeld kan worden. Hierbij zijn twee geneesmiddelen gekozen die bij kinderen gebruikt worden, maar waar geen drank van beschikbaar is; amlodipine als bloeddrukverlagend middel en lorazepam als middel om  ontwenning tegen te gaan na langdurige sedatie. De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC en het Laboratorium der...

Bekijk dit project

To store or not to store? A normative analysis of consent in pediatric biobanks.

Afgerond (mei 2011 - mei 2014)

In dit project bestuderen de onderzoekers de ethiek van kinderbiobanken. Een biobank is een verzameling van menselijk lichaamsmateriaal dat wordt opgeslagen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarbij vaak ook persoonlijke informatie wordt opgeslagen. De inclusie van het lichaamsmateriaal van kinderen in biobanken is belangrijk voor de vooruitgang van de kindergeneeskunde, maar brengt ook...

Bekijk dit project

The effect of intranasal insulin on development and behaviour of children with Phelan-McDermid syndrome.

Afgerond (maart 2012 - oktober 2015)

Het effect van intranasale insuline op ontwikkeling en gedrag bij kinderen met het Phelan-McDermid Syndroom   Kinderen met het Phelan-McDermid syndroom (PMS) hebben een verstandelijke beperking en vaak gedragsproblemen. De onderzoekers hebben gekeken of insuline via een neusspray een positief effect heeft op ontwikkeling en gedrag bij 25 kinderen met PMS. Resultaten Insuline via de neus had een...

Bekijk dit project

Tailored informed consent. Development of information material that appeals to children and delivers the message.

Afgerond (augustus 2011 - december 2016)

Samenvatting na afronding Wanneer zieke kinderen de vraag krijgen mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, behoren ze goed geïnformeerd te worden. Alleen dan kunnen ze goed beslissen of ze wel of niet willen deelnemen. In dit project is onderzocht wat de beste manier is om kinderen te informeren. Op basis van deze kennis is nieuw informatiemateriaal ontworpen in de vorm van een...

Bekijk dit project

Relevance of germline genetic variations for treatment response in pediatric osteosarcoma patients

Afgerond (april 2012 - april 2015)

Osteosarcomen zijn de meest voorkomende bottumoren op kinder- en adolescentenleeftijd en komen met name in de puberteit voor. 40% van de kinderen reageert niet adequaat op de behandeling en overlijdt. Dit heeft mogelijk te maken met de gevoeligheid van de tumor voor de medicatie (chemotherapie) die wordt gegeven. Het is van belang meer inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot...

Bekijk dit project

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Medication in Asphyxiated Newborns During Controlled Hypothermia. PharmaCool National Multicenter Study.

Afgerond (februari 2011 - juni 2016)

De Nederlandse PharmaCool-studie: Zuurstofgebrek rondom de geboorte en koeltherapie, geven we de juiste dosis medicijnen? Zuurstofgebrek bij baby’s rondom de geboorte kan leiden tot hersenschade. Het koelen van het lichaam en de hersenen vermindert de hersenschade. Lichaamskoeling beïnvloedt mogelijk de werking van medicijnen. De PharmaCool studie heeft dit onderzocht. Van november 2011 tot...

Bekijk dit project

Pediatric microdosing: elucidating age-related changes in oral absorption to guide dosing of new formulations

Afgerond (juni 2012 - juni 2018)

Samenvatting na afronding Bij het adequaat doseren van medicijnen bij kinderen moet rekening worden gehouden met leeftijdsafhankelijke veranderingen in de opname en afbraak van geneesmiddelen. Door praktische en ethische bezwaren in onderzoek bij kinderen is er nog weinig bekend over deze veranderingen. Pediatric microdosing studies overkomen deze bezwaren. Er is, na toestemming van ouders, een...

Bekijk dit project

Pediatric Dosing Module

Afgerond (oktober 2013 - mei 2016)

Het berekenen van een dosering van een geneesmiddel voor een kind is foutgevoelig. Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) heeft daarom een rekenhulp voor zorgprofessionals ontwikkeld. Zorgprofessionals kunnen de rekenmodule via de website www.Kinderformularium.nl gebruiken. Wat doet de rekenmodule? Een dosering berekenen voor een individueel kind op basis van de...

Bekijk dit project

Optimizing sedation in pediatric ICU patients, a nationwide study on efficacy and safety of daily interruption of sedation.

Afgerond (januari 2012 - december 2015)

Samenvatting afronding project Kinderen aan de beademing krijgen op dit moment continu sedatie (slaapmedicijnen). Hetcontinu geven van sedatie heeft nadelen: er kan gewenning aan de medicijnen optreden,kinderen krijgen vaak ontwenningsverschijnselen bij het staken van de medicijnen en het kanleiden tot een vertraagd herstel. Bij volwassenen is bekend dat het dagelijks onderbreken van sedatie...

Bekijk dit project

Novel methods to assess and compare drug effects in pediatrics (EVIPED)

Afgerond (januari 2011 - januari 2016)

Samenvatting na afronding Bijna de helft van alle kinderen krijgt elk jaar tenminste één geneesmiddel. Helaas weten we nog weinig over de effecten. In het EVIPED project zijn methoden en systemen ontwikkeld om middels hergebruik van bestaande zorgdata het gebrek aan kennis over geneesmiddelgebruik en effecten bij kinderen te verbeteren. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:1. Er zijn...

Bekijk dit project

Neurogenic bladder in children: treatment with intravesical anticholinergics and use of feed-back tools.

Afgerond (december 2011 - december 2017)

Samenvatting na afronding Patiënten met myelomenigoncele (MMC) hebben een afwijkende blaasfunctie waardoor hun blaas gekatheteriseerd moet worden. Bij deze mensen kan de blaasdruk hoog oplopen waardoor er incontinentie en achteruitgang van de nierfunctie kan ontstaan. In deze studie is een tool ontwikkeld om thuis de blaasdruk te kunnen meten. Patiënten voeren de thuismeting tweewekelijks uit en...

Bekijk dit project

Motivations of minors and their parents to consent or dissent to participation in paediatric clinical research

Afgerond (maart 2012 - mei 2018)

Samenvatting na afronding Proefpersonen mogen pas meedoen aan wetenschappelijk onderzoek na vrijwillige en geïnformeerde toestemming (informed consent). In het geval van onderzoek met kinderen moeten de ouders (soms samen met het kind) toestemming geven. Dit onderzoeksproject geeft meer inzicht in het proces van werving en geïnformeerde toestemming bij onderzoek met kinderen, onder andere door...

Bekijk dit project

Moderately early hydrocortisone for ventilated preterm infants at risk for bronchopulmonary dysplasia: A multicenter randomized placebo controlled trial

Afgerond (februari 2011 - januari 2021)

Prematuur geboren kinderen, die langdurig kunstmatig beademd moeten worden, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische longschade, ook wel bronchopulmonale dysplasie (BPD) genoemd. BPD maakt de kinderen vatbaarder voor luchtweginfecties in de eerste levensjaren en verhoogd het risico op een ontwikkelingsachterstand. De studie onderzoekt of het bijnierhormoon hydrocortison het...

Bekijk dit project

A new paediatric formulation of valacyclovir for the prophylaxis and treatment of VZV and HSV infections in children

Afgerond (september 2010 - oktober 2020)

Samenvatting na afronding In dit project is een drank van het geneesmiddel valaciclovir ontwikkeld. Valaciclovir wordt gebruikt bij het voorkómen en behandelen van bepaalde virussen (zoals waterpokken en gordelroos). Het wordt gegeven aan volwassenen en kinderen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld wanneer zij chemokuren krijgen of wanneer zij een orgaantransplantatie hebben ondergaan....

Bekijk dit project

Infliximab top-down in pediatric Crohn's disease

Afgerond (maart 2012 - november 2020)

Samenvatting na afronding Kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn; infliximabbehandeling vanaf diagnose heel effectief Kinderen met de ziekte van Crohn hebben een chronische ontsteking van de darm en zijn hierbij ernstig ziek. Genezing is niet mogelijk, behandeling wel. Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen beschikbaar, waaronder de biological infliximab. Momenteel wordt...

Bekijk dit project

Hearing the voices of the children (6-18 years); evidence-based information on burden and long-term emotional sequelae of medical research procedures in children

Afgerond (maart 2012 - maart 2016)

De ervaringen van kinderen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek worden nauwelijks meegenomen om de belasting hiervan in te schatten. Met dit onderzoek is een eerste stap genomen om deze belasting in Nederland in kaart te brengen. Resultaten Door interviews, literatuuronderzoek en het raadplegen van experts is een vragenlijst ontwikkeld om de belasting tijdens onderzoeksprocedures te...

Bekijk dit project

Exposure to the biological Anti-Thymocyte Globulin (ATG) and reconstitution of the immune system in children receiving allogeneic-Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT): Towards individualized dosing to improve survival

Afgerond (april 2012 - oktober 2019)

Samenvatting na afronding Stamceltransplantatie (SCT) is een behandeling voor verschillende levensbedreigende ziektes bij kinderen, waaronder leukemie. Na de SCT kan een afweerreactie ontstaan tussen patiënt en de donorstamcellen, wat kan leiden tot afstoting of transplantatieziekte. Om deze afweerreacties te voorkomen worden patiënten voor de SCT behandeld met anti-thymocyten globuline (ATG)....

Bekijk dit project

Evidence based analgesic and sedative drugs in infants: beyond the problem.

Afgerond (januari 2011 - januari 2016)

In dit project is onderzoek gedaan naar de werking van pijnstillers en kalmerende middelen bij pasgeborenen en jonge kinderen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de COMFORT-gedragschaal. Dit meetinstrument helpt relatief eenvoudig en objectief te beoordelen of kleine kinderen pijn hebben. Hierbij is gekeken naar de optimale dosering van de onderzochte middelen, rekening houdend met factoren als...

Bekijk dit project

Ethical evaluation of dependent relationships in paediatric cancer drug research

Afgerond (juni 2012 - september 2015)

De resultaten tonen aan dat het vragen van consent voor onderzoek binnen een afhankelijkheidsrelatie in de kinderoncologie niet per se nadelig hoeft te zijn voor vrijwillige toestemming van ouders en jongeren.Om de vrijwilligheid van de toestemming te bewaken wordt geadviseerd om minstens op één moment tijdens de studie nog om bevestiging van toestemming te vragen en onafhankelijk consulenten aan...

Bekijk dit project

Effectiveness and safety of asthma controller therapy in the treatment of children with asthma

Afgerond (januari 2011 - april 2016)

Samenvatting na afronding De ESTATe studie onderzocht retrospectief de doeltreffendheid en veiligheid van astmamiddelen bij kinderen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de IPCI-database waarin ±14.000 kinderen met astma werden geïdentificeerd. De studie laat zien dat kinderen vooral worden behandeld met kortwerkende bronchusverwijders (40%) en inhalatieontstekingsremmers (ICS) (31%). De therapietrouw...

Bekijk dit project

Double-blind randomized trial comparing efficacy, safety and tolerance between Levetiracetam monotherapy and Valproic acid monotherapy in children with newly diagnosed epilepsy

Afgerond (juli 2012 - augustus 2014)

De onderzoekers wilden bekijken of bij kinderen met epilepsie het nieuwe medicijn levetiracetam even effectief is als het meest gebruikte valproïnezuur, maar beter wordt verdragen. Ook keken ze naar de invloed van de medicatie op het algeheel functioneren. Helaas zijn slechts 15 patiënten geïncludeerd. De consequentie hiervan is dat er geen evaluatie van de resultaten over effectiviteit en...

Bekijk dit project

Development and use of a standardised instrument for assessing children’s competence to consent in drug trials: are legally established age limits valid?

Afgerond (maart 2011 - september 2015)

Medicatie voor kinderen moet bij deze patiëntengroep onderzocht worden. Het is onduidelijk of kinderen voldoende kunnen begrijpen wat meedoen aan dergelijk onderzoek inhoudt. Een beslissing voor deelname dient weloverwogen genomen te worden (een patiënt moet wilsbekwaam zijn). Nu worden de leeftijdsgrenzen uit de wet gehanteerd, kinderen onder de 12 hebben geen formele inspraak, en kinderen tussen...

Bekijk dit project

Developing medicines for vulnerable groups A legal and ethical study on adequate consent procedures in relation to gaining or losing competence to consent to participation in research

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2015)

Dit project richtte zich op medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten met dementie en  kinderen. Patiënten met dementieVoor onderzoek naar dementie zijn proefpersonen heel belangrijk. Iemand die dement is, kan zelf vaak niet meer beslissen over deelname aan onderzoek. Je kunt deze patiënten om toestemming vragen voordat zij dement worden, via een ‘wilsverklaring’. Onderzoekers vinden dit...

Bekijk dit project

Consumenten informatie over de toepassing van medicijnen bij kinderen

Afgerond (april 2014 - april 2016)

Soms komt het voor dat een kind een medicijn krijgt voorgeschreven van de arts, maar dat erin de bijsluiter helemaal geen informatie staat over het gebruik door kinderen. Of dat deinformatie in de bijsluiter niet hetzelfde is als wat de arts heeft gezegd. In deze gevallen biedtook internet geen oplossing: er is ook op internet weinig begrijpelijke en betrouwbareinformatie te vinden over...

Bekijk dit project

Children involved in drug research: how to optimally protect them in practice?

Afgerond (september 2011 - maart 2016)

Hoe moeten ethische commissies afwegen of bepaald onderzoek met kinderen is toegestaan?Nu kijken ze naar de beschrijving van het hele onderzoek en moeten ze de mogelijkevoordelen van meedoen aan het onderzoek afwegen tegen de nadelen. Daar zijn een paarproblemen mee: het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en sommige hebbenvoor- en nadelen, maar andere alleen nadelen of alleen...

Bekijk dit project

An efficacy, safety and pharmacokinetic study on the short-and long-term effects of Metformin in obese children/adolescents.

Afgerond (maart 2011 - april 2018)

Samenvatting na afronding Gestoorde glucoseregulatie en/of insulineoverproductie wordt gezien bij populaties metobesitas en kan leiden tot suikerziekte type 2. Bij volwassenen met obesitas is beschrevendat metformine een afname van gewichtstoename en insulineoverproductie kan geven enzorgt voor een vertraagde voortschrijding naar suikerziekte type 2.Het doel van dit onderzoek was om, naast...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website