Over dit programma

Eind 2008 is het ZonMw programmavoorstel Priority Medicines voor Kinderen goedgekeurd en heeft het ministerie van VWS financiële middelen beschikbaar gesteld. Het programma richt zich op het stimuleren van onderzoek bij kinderen naar de werking van geregistreerde geneesmiddelen (al dan niet off label), om zo een meer evidence based gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te realiseren. Het programma beoogt de in Nederland aanwezige expertise op het gebied van kindergeneeskunde en farmacologisch onderzoek bijeen te brengen en te versterken.

Het programma maakt deel uit van het GGG-programma, dat sinds 2012 bestaat.

GGG-projecten in de media

Terugblik GGG-congres

Gerelateerde Mediator artikelen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website