Over dit programma

Antimicrobiële resistentie of antibioticaresistentie is veel in het nieuws. Een aantal micro-organismen is in de loop der jaren resistent geworden tegen antibiotica die eerder wel effectief waren. Enkele bekende voorbeelden zijn MRSA (methiciline resistente staphylocuccus aureus) en de resistentie tegen geneesmiddelen voor tuberculose. Tegengaan van resistentie en de ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden om resistentie te voorkomen is wereldwijd van groot belang. Het programma Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie (AMR) wil een bijdrage leveren aan het beheersen en oplossen van deze problematiek. Daarom heeft dit programma 5 aandachtsgebieden:

  • Antibioticagebruik en het ontstaan van resistentie en transmissie
  • Bacteriële evolutie: mechanismen en targets voor nieuwe geneesmiddelen
  • Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name sneldiagnostiek
  • Optimalisering van antibioticatherapie: dosering en gebruik
  • Infectieziektepreventie: innovatieve benaderingen om resistentie te voorkomen.

Binnen het programma lopen 28 projecten:

  • 3 projecten zijn gehonoreerd binnen de 1e gezamenlijke subsidieoproep van JPIAMR
  • 3 projecten zijn gehonoreerd binnen de 2e gezamenlijke subsidieoproep van JPIAMR
  • enkele projecten worden niet (volledig) getoond vanwege hun patentgevoeligheid
  • inmiddels zijn 11 projecten afgerond

Subsidiemogelijkheid

Met de toekenning in de 3e ronde zijn de subsidiemogelijkheden binnen dit programma uitgeput.

Joint Programming Initiative AMR

Het programma stimuleert samenwerking op zowel nationaal als internationaal niveau, tussen publieke en private partners, tussen onderzoek, beleid en praktijk en binnen de zorgketen. Op verzoek van VWS participeert ZonMw in het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). 19 landen hebben zich verenigd om de antimicrobiële resistentie te verminderen en het gepast gebruik van antibiotica te bevorderen. In 2018 stelt het JPIAMR 3 gezamenlijke subsidieoproepen open. Meer informatie op onze themapagina Resistentie en op www.jpiamr.eu

Programma Antibioticaresistentie (2016-2023)

Dit programma is een vervolg op het programma Antimicrobiële resistentie. In het programma Antibioticaresistentie ligt de nadruk op onderzoek waarvan de resultaten binnen 5 jaar na publicatie invloed kunnen uitoefenen op de strategie voor de aanpak van antibioticaresistentie.

Engelstalige programmatekst Antibioticaresistentie

English programme webpage

More information about the Programme AMR and JPIAMR

Priority Medicines Antimicrobial Resistance

Relevante documenten

Relevante ZonMw-programma's

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website