Projecten

Antibiotic combination therapies against drug resistant Gram-negative pathogens: Synergy with the innate immune system and effects on the emergence of heteroresistance

Lopend (maart 2017 - augustus 2022)

Infecties zijn steeds moeilijker te behandelen door de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Daarom zijn andere, innovatieve geneesmiddelen nodig. In dit project gaan onderzoekers bestuderen of antibiotica voor “Gram-positieve” bacteriën ingezet kunnen worden voor de behandeling van "Gram-negatieve" pathogenen. De buitenste membraan van Gram-negatieve bacteriën vormt een...

Bekijk dit project

Verspreiding Antimicrobial Stewardship And Pets (VASAP) - project

Afgerond (september 2019 - juli 2022)

Het VASAP-project is een vervolg op het onlangs afgeronde Antimicrobial Stewardship and Pets (ASAP)-project, waarin een Antimicrobial Stewardship Programma (ASP) is ontwikkeld en geïmplementeerd in 44 Nederlandse gezelschapsdierenartsenpraktijken. Doel Het doel van het VASAP-project is om de meest succesvolle onderdelen uit het ASAP-project op een praktisch haalbare, laagdrempelige en efficiënte...

Bekijk dit project

Quantifying the complex drivers of antibiotic resistance transfer by reusing (meta-) genomic databases

Lopend (september 2020 - september 2023)

Bacteriële infecties zijn steeds moeilijker te behandelen door de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. De genen verantwoordelijk voor deze resistentie worden uitbundig gedeeld tussen bacteriën. Door de wereldwijde verspreiding van deze genen in kaart te brengen kunnen mogelijkheden voor interventie worden geïdentificeerd en daarmee spreiding van resistentie geminimaliseerd. In...

Bekijk dit project

AMR and Plasmids: One Health undercover transmission

Lopend (december 2020 - december 2023)

Antibioticaresistentie van bacteriën is een groot probleem, omdat behandeling van bacteriële infecties met antibiotica dan onmogelijk wordt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de toename van resistente bacteriën niet komt door verspreiding van deze bacteriën van dier naar mens. Het kan zijn dat niet de bacteriën zelf, maar alleen de stukjes DNA uit die bacteriën worden overgedragen die zorgen...

Bekijk dit project

EStABLiSH - Effects of decreaSing AntiBiotic use in animaLs on antibiotic reSistance in Human infections

Lopend (januari 2021 - januari 2024)

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijke oorzaak van antibioticaresistentie in dieren en mensen. Alhoewel het antibioticagebruik in dieren in Nederland de laatste jaren aanzienlijk is verminderd is het niet duidelijk of dit effect heeft gehad op de mate van resistentie onder humane ziekteverwekkers zoals Campylobacter of Salmonella. Dit project zal kwantitatieve kennis...

Bekijk dit project

Tackling antibiotic resistance by scanning antibiotic prescription patterns in primary care and identifying targets for improvement

Lopend (oktober 2020 - maart 2023)

Voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost: scannen, monitoren, verbeteren Wanneer bacteriën ongevoelig raken voor antibiotica (resistentie) zijn bacteriële infecties in de toekomst moeilijker te bestrijden. Dit kan voorkomen worden door antibiotica voor te schrijven volgens de richtlijnen. Nederlandse huisartsen schrijven relatief weinig antibiotica voor in...

Bekijk dit project

VRE-crossword, horizontal or vertical? Transmission of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in Dutch hospitals.

Lopend (september 2020 - september 2023)

Antibioticaresistentie aanpakken door toegankelijker maken van bestaande genetische data van resistente bacteriën De darmbacterie Enterococcus faecium is van nature aanwezig in de darmen van mens en dier en heeft zich ontwikkeld tot een antibiotica-resistente bacterie verantwoordelijk voor ziekenhuisinfecties. Sinds 2012 zijn er in Nederlandse ziekenhuizen 87 uitbraken gerapporteerd geweest met...

Bekijk dit project

SUMmarizing antiMicrobial transmission data to Enable data Reanalysis and predictions by FAIR data use (SUMMERFAIR)

Lopend (februari 2021 - februari 2023)

De impact van maatregelen tegen de verspreiding van antibioticumresistente bacteriën wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid nieuw besmettingen (mens of dier). Er is veel data uit experimenten of het veld. De toegankelijkheid van deze data voor hergebruik is gelimiteerd. Hierdoor is deze niet herbruikbaar in nieuwe analyses en kan niet samengevoegd voor preciezere berekeningen. In het ergste...

Bekijk dit project

Monitoring of Antibiotic Resistance in Veterinary Pathogens by re-use of data? Validation of existing databases

Afgerond (oktober 2020 - maart 2022)

Het antibioticumgebruik in de veterinaire gezondheidszorg is de laatste jaren sterk afgenomen. Om dit gebruik verder te verfijnen, is het belangrijk om in de praktijk de juiste antibiotica in te zetten. Hierbij is inzicht in de antibioticumgevoeligheid van verschillende ziekmakende bacteriën bij dieren een essentieel hulpmiddel. Dit inzicht kan, als het betrouwbaar en representatief is, worden...

Bekijk dit project

SiMiLAR study: Design of a Sustainable workflow to Monitor and control health care related transmission of LA-MRSA

Lopend (november 2020 - november 2023)

Vee gerelateerde (LA-)MRSA lijkt minder makkelijk van mens op mens overdraagbaar dan andere typen MRSA. Daarom hebben enkele ziekenhuizen in gebieden met veel vee het beleid voor patiënten die (mogelijk) drager zijn van LA-MRSA versoepeld. Dit is fijner voor patiënten. Omdat bacteriën zich goed kunnen aanpassen is het belangrijk de veiligheid van dit beleid te bewaken. De deelnemende ziekenhuizen...

Bekijk dit project

MRSA-PREVENT: Control of MRSA in the pig nasal microbiome to prevent transmission to humans

Lopend (juni 2018 - juli 2023)

MRSA-PREVENT richt zich op het verminderen van de overdracht van de methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bacterie van varkens naar mensen. Mensen op varkensbedrijven lopen het risico om besmet te worden met deze resistentie bacterie. In ziekenhuizen wordt door het actieve ‘search en destroy’ beleid de insleep van MRSA voorkomen maar de kosten hiervan zijn hoog. In dit project...

Bekijk dit project

VET-ENHANCE Veterinary guidelines to support antimicrobial stewardship: enhancing implementation through behavioural interventions

Lopend (juni 2018 - juli 2023)

De afgelopen jaren is in Nederland succesvol beleid gevoerd om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen en de verwachting is dat er een verdere daling mogelijk is. Om het antibioticagebruik verantwoord terug te kunnen brengen zijn de afgelopen jaren diverse veterinaire richtlijnen ontwikkeld maar er zijn aanwijzingen dat de implementatie van deze richtlijnen geoptimaliseerd kan...

Bekijk dit project

Prescription of Antibiotics in pRimary CAre; a focus on immigrant communities in Rotterdam (PARCA)

Lopend (mei 2018 - juni 2023)

Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond gaan samen met Pharos onderzoek doen in lage SES (sociaal economische status) wijken in Rotterdam. Het promotieproject heeft als doel het terugbrengen van het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen in Rotterdam, met een focus op patiënten met een migrantenachtergrond. Er worden groepsdiscussies gehouden met migranten naar kennis/attitude...

Bekijk dit project

CIAOCIAO! Comparative Impact Assessment of Options to Curtail Inessential Antimicrobials On-farm

Lopend (mei 2018 - oktober 2023)

Hoe vaker mensen of dieren met antibiotica behandeld worden, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën bij mens of dier zijn moeilijk te behandelen. Omdat bacteriën tussen mens en dier overgedragen worden is het voor beider belang terughoudend te zijn met gebruik van antibiotica. Met welke maatregelen we het antibioticumgebruik kunnen verminderen, is...

Bekijk dit project

BEWARE : Blueprint for Early Warning of Antimicrobial Resistance Emergence in animals

Lopend (juni 2018 - augustus 2023)

Vroege detectie in de veehouderij is essentieel wanneer het gaat om resistentie (ABR) tegen antimicrobiële middelen die essentieel zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij mensen. Als ten tijde van de eerste detectie een nieuw type ABR maar op een klein aantal bedrijven voorkomt, dan is het goed mogelijk om het risico op blootstelling van mensen te minimaliseren. Echter, wanneer een...

Bekijk dit project

Protecting Pyrazinamide (PZA) and fluoroquinolones (FLQ) for successful multi drug resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment

Afgerond (mei 2018 - maart 2023)

Dit project heeft tot doel de ontwikkeling van geneesmiddelenresistentie bij Mycobacterium tuberculosis te leren begrijpen en voorkomen. Jaarlijks krijgen wereldwijd ongeveer 10 miljoen mensen tuberculose. Dit is een ziekte die behandelbaar is met minstens drie geneesmiddelen die werkzaam zijn tegen de bacterie. Helaas ontwikkelen M. tuberculosis bacteriën resistentie bij onjuiste behandeling....

Bekijk dit project

ITREMA, Evaluation of an intensified treatment monitoring strategy to prevent accumulation and spread of HIV-1 drug resistance in resource limited settings.

Lopend (september 2019 - september 2022)

In ontwikkelingslanden ontvangen meer dan 10 miljoen mensen die zijn geïnfecteerd met het humaan immuundeficiëntievirus (hiv) antiretrovirale therapie. Hiv kan ongevoelig worden voor therapie, door bijvoorbeeld onvoldoende therapietrouw. Om therapiefalen vroegtijdig te signaleren, luidt de aanbeveling de virale lading (hoeveelheid virus in het bloed) regelmatig te controleren. In...

Bekijk dit project

Shorter treatment of catheter-related UTI

Afgerond (juni 2017 - juni 2020)

De optimale behandelduur van een urineweginfectie bij patiënten met een urinekatheter is onbekend. In de richtlijnen varieert de aanbeveling tussen de 5 en de 14 dagen. Hoe korter hoe beter: onnodig lange kuren geven meer kans op bijwerkingen en werken resistentievorming van bacteriën in de hand. In deze studie zullen wij patiënten met zo’n infectie randomiseren tussen 5 en 10 dagen antibiotische...

Bekijk dit project

The effect of rectal swab culture-guided antimicrobial prophylaxis in men undergoing prostate biopsy on infectious complications and cost of care: A randomized controlled trial in the Netherlands.

Afgerond (juni 2017 - december 2022)

Voor de diagnose prostaatkanker wordt er bij patiënten een klein stukje weefsel (biopt) van de prostaat afgenomen. Tijdens deze prostaatbiopsie wordt profylaxe met het antibioticum ciprofloxacine gegeven om infecties met bacteriën uit de darm te voorkomen. De laatste jaren zijn darmbacteriën echter toenemend resistent geworden voor ciprofloxacine. Hierdoor worden er meer infecties na...

Bekijk dit project

PROGRESS: Point-of-caRe diagnOstics to Guide appRopriate antimicrobial thErapy of urinary tract infectionS in nursing homeS

Afgerond (mei 2017 - november 2022)

Antibioticaresistentie neemt toe: bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica en zo worden deze geneesmiddelen minder werkzaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat antibioticaresistentie veel vóórkomt in Nederlandse verpleeghuizen, waarbij er grote verschillen bestaan tussen verpleeghuizen. De meeste verpleeghuizen hebben (nog) geen inzicht in lokale antibioticaresistentiecijfers, terwijl dit...

Bekijk dit project

Antacid use as facilitating factor for acquisition of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-producing Enterobacteriaceae

Afgerond (april 2017 - oktober 2021)

Sommige bacteriën worden resistent tegen antibiotica door stoffen, ESBL, te produceren die antibiotica afbreken. Eerder toonden wij aan dat ruim 8% van gezonde mensen dergelijke bacteriën bij zich heeft in de ontlasting (=dragerschap). Daarnaast vonden wij aanwijzingen dat mensen die maagzuurremmers gebruiken vaker ESBL-producerende bacteriën bij zich hebben dan mensen die deze medicatie niet...

Bekijk dit project

Using Point-of-care C-reactive protein to guide Antibiotic prescribing for Respiratory tract infections in Elderly nursing home residents (UPCARE)

Afgerond (mei 2017 - mei 2021)

In verpleeghuizen zijn voor het vaststellen van infecties vaak geen diagnostische hulpmiddelen, zoals röntgenapparatuur, beschikbaar. Dit leidt er – samen met een aantal andere factoren – toe dat er in deze setting regelmatig antibiotica worden voorgeschreven om ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat een kwart van de antibiotica voorschriften in...

Bekijk dit project

Microbiome Invasion and Transmission of plasmid-mediated Antimicrobial Resistance (MITAR)

Lopend (mei 2017 - november 2022)

Bacteriën kunnen resistentie tegen antibiotica overdragen door middel van plasmiden, kleine circulaire DNA-moleculen. Deze plasmide-overgedragen resistentie komt voor bij mensen, dieren en in het milieu. Steeds nieuwe varianten komen op en het is niet goed bekend welke eigenschappen zorgen voor de verspreiding van plasmide-overgedragen resistentie in een microbiologisch ecosysteem zoals dat in de...

Bekijk dit project

Metabolomic fingerprint biomarkers to guide antibiotic therapy and reduce resistance development

Lopend (mei 2017 - september 2022)

Ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica kan optreden als patiënten onnodig of te lang met antibiotica behandeld worden. Diagnostiek waarmee snel een bacteriële infectie vastgesteld kan worden, of de response op antibiotica bepaald kan worden, zijn daarom belangrijk om therapie te optimaliseren en het risico op antibioticaresistentie te beperken. Diagnostische technieken die op dit moment...

Bekijk dit project

CAP-NEXT: DiagNostic intervention study of low-dose CT and MultipleX PCR on antibiotic Treatment and outcome of Community-Acquired Pneumonia

Afgerond (juni 2017 - december 2020)

Samenvatting na afronding van het project Als patiënten met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen worden is het vaak onzeker welke bacterie of virus de longontsteking veroorzaakt. Daarom krijgen deze patiënten vaak een antibioticum met activiteit tegen veel verschillende bacteriën. Dit zijn de zogenaamde breedspectrum antibiotica. Het doel van de CAP-NEXT studie was om te onderzoeken of...

Bekijk dit project

Bacterial histidine kinase inhibitors as novel antibacterials with low potential for resistance development

Lopend (april 2017 - januari 2024)

Infecties veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen de meeste antibiotica (de zogenaamde multidrug resistente bacteriën) blijven een wereldwijd probleem. Het gebrek aan nieuwe antibiotica is een groot maatschappelijk probleem en bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Eerder hebben wij een groep nieuwe antibiotica gevonden die gericht zijn tegen bacteriële histidine kinases. Deze...

Bekijk dit project

Reduction of antimicrobial use on farms by targeting critical success factors in farm management

Lopend (september 2017 - september 2023)

Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij is de afgelopen jaren met 64% afgenomen. Er zijn echter nog steeds aanzienlijke verschillen in gebruik tussen veehouderijbedrijven. Het verder terugdringen van het antibioticumgebruik vereist een benadering op maat die zich concentreert op de factoren die bepalend zijn voor een laag antibioticumgebruik (zogenaamde kritische succes...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website