Projectomschrijving

Om de kwaliteit van zorg voor ouderen in de LUMC regio te borgen en te stimuleren, wilden we de verschillende onderdelen van het NPO in onze regio samenvoegen tot een krachtige en toekomstbestendige organisatie. We wilden de oude Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland omvormen tot een dynamisch platform dat dient als basis voor verdere academisering van het extramurale veld, genaamd AGE. Daartoe zijn 5 stappen gezet:

  1. Interne samenhang vergroot tussen en binnen de onderdelen Onderwijs, Opleiding, Onderwijs,
  2. Nascholing, Netwerk en Innovatie.
  3. Communiceren van de boodschap waarvoor AGE staat
  4. Samenwerking Ouderenberaad en Netwerk presenteren
  5. Positioneren van AGE door eigen huisstijl
  6. Expertmeetings organiseren

Dit heeft erin geresulteerd dat initiatieven en activiteiten van de diverse onderdelen op het
gebied van ouderengeneeskunde beter op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie

www.age-lumc.nl

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website