Projectomschrijving

Screening voorkomt functieverlies

Chronisch zieke ouderen, eenzame ouderen, allochtone ouderen en ouderen met een laag inkomen hebben een zwakke positie in de maatschappij. Ze zijn afhankelijk van hulpmiddelen, mantelzorg en vrijwilligers en hebben een informatieachterstand over het zorg- en welzijnsaanbod. Ook hebben ze een verhoogd risico op functieverlies en wordt hun zelfredzaamheid bedreigd.

Doel
Het doel van dit project is onderzoeken of screening van deze ouderen en het aanbieden van preventieve maatregelen ervoor zorgen dat zij langer zelfstandig kunnen leven. Ook moet het project een bijdrage leveren aan betere afstemming van zorg en welzijn.

Werkwijze
De onderzoekers ontwikkelen een screeningsinstrument dat zij in zeven huisartspraktijken onderzoeken. Daarnaast sporen zij ouderen met verhoogd risico op. Deze krijgen een onderzoek en worden behandeld. Dit wordt gecoördineerd door een praktijkverpleegkundige.

Doelgroep
Thuiswonende 70-plussers die problemen hebben met gezondheid én zorg en welzijn. Ook mantelzorgers behoren tot de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website