Projectomschrijving

“De kracht van de Ouderendelegatie is dat zij niet handelt als belangenbehartiger voor of namens een specifieke groep ouderen. Die kwaliteit dient behouden te blijven”


De NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) ouderendelegatie heeft met behulp van de subsidie expertise ingehuurd voor een gerichte oriëntatie op de mogelijkheden van koppeling met panels, landelijk en/of regionaal. Aan Movisie is advies gevraagd om haar werkwijze en samenwerking met de partners voor de komende tijd aan te scherpen, te borgen en te financieren. Dit advies wordt gebruikt om de profielen, rollen en werkwijze van de ouderen en de partners binnen het netwerk aan te scherpen. De Ouderendelegatie heeft inmiddels nieuwe leden geworven gericht op een strategische samenstelling en het vergroten van de diversiteit.

De ouderendelegatie zet in op meerdere vormen om ouderen te betrekken en te bevragen met een belangrijke rol voor het ouderenpanel. Het advies is om dit panel te vergroten maar niet te overvragen door gebruik te maken van wie en wat er al is zoals bijvoorbeeld:

  1. Verbinding met ouderenbonden;
  2. Verbinding met cliëntenraden, regionaal en lokaal en Seniorenraden
  3. Gebruik directe kanalen van NUZO-partners
  4. Gebruik maken van nationale onderzoeken en databases; bijv.

www.mijnkwaliteitvanleven.nl over goede zorg, databestanden van KBO-PCOB, Habion en NOOM, beschikbaar via www.beteroud.nl en algemene trendcijfers via RIVM, SCP, CBS.

De taken die de Ouderendelegatie binnen NUZO voor zich ziet zijn:

  • Agendasetten en signaleren van belangrijk ontwikkelingen voor ouderen;
  • Aanjagen aan de voorkant;
  • Breed bevragen van ouderen;
  • Zorgen voor aansluiting;
  • Verspreiding van werkende aanpakken;
  • Leren van elkaar.

Meer informatie

NUZO-Utrecht

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website