Projectomschrijving

'NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!'

De Ouderendelegatie wil in zijn brede samenstelling een voortdurende inspiratiebron zijn voor de netwerkpartners, de aanbieders van zorg en professionals die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen in de regio. De Ouderendelegatie haalt hiertoe de vragen van ouderen op en vertaalt deze naar maatschappelijke antwoorden.

Werkwijze

Om dit te bereiken ging de Ouderendelegatie in 2015/2016 aan de slag met:

  • Borging en implementatie van en voorlichting over de resultaten van de uitgevoerde projecten. 
  • Best practices. Stimuleren en aanjagen van nieuwe ontwikkelingen en projecten.
  • Uitbouwen van de expertise met het Ouderenpanel. Het Ouderenpanel wordt volop geraadpleegd en de uitkomsten worden door de netwerkpartners benut in adviezen en oplossingen voor vraagstukken. Discipline overstijgende vraagstukken worden aangedragen bij netwerkpartners en de ouderendelegatie. De Ouderendelegatie is gelegitimeerd als gesprekspartner voor de netwerkpartners en ouderen.

Resultaten

1. De NUZO ouderendelegatie wordt vanaf 2016 volop geraadpleegd en de uitkomsten worden door de partners benut in adviezen en oplossingen voor vraagstukken. Sinds 2017 is het vetorecht dat de ouderen hadden binnen NUZO op verzoek van de Ouderendelegatie losgelaten en doorontwikkeld naar agendasetting vanuit de Ouderendelegatie naar de NUZO partners. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is de Ouderendelegatie bezig met inhoudelijke vernieuwing van de samenwerking met de partners door deze meer gevarieerd en flexibeler te maken. Waarbij we gebruik maken van een mix van rollen afhankelijk van de vraag. Zie ook het eindverslag project Plan van aanpak Ouderendelegatie 2017-2018 projectnummer 633300024.

2. Discipline overstijgende vraagstukken worden aangedragen bij de netwerkpartners en ouderendelegatie, een elementaire omslag is het verbinden van welzijn en zorg voor ouderen: bijvoorbeeld in de werkwijze OM U 3.0 en in de uitvoering van het VIMP project Samenredzaam. Ook in de doorontwikkeling van scholingsmodules Mondzorg en cultuursensitieve zorg is sprake van discipline overstijgende vraagstukken en aanpak. Echter op het voor ouderen zo belangrijke domein van wonen heeft NUZO Ouderendelegatie in beperkte makte invloed. Woningbouwcorporaties bijvoorbeeld nog geen partner.

3. De ouderendelegatie is gelegitimeerd als gesprekspartner voor de netwerkpartners en de ouderen. De NUZO Ouderendelegatie start in 2015 met een groep om de opbrengsten vanuit het ouderenperspectief van het NUZO en Nationaal Programma Ouderenzorg breed te implementeren en te borgen ook na 2018. De Ouderendelegatie is sinds 2014 gegroeid, in omvang en in slagkracht. De ouderen zijn gegroeid in hun rol van medeontwikkelaar en uitvoeren van monitoring van projecten vanuit het ouderenperspectief. En geven gevraagd en ongevraagd advies aan partners en ook aan derden. Een mooi voorbeeld is de brief die de Ouderendelegatie samen met de partners heeft gestuurd aan de zorgverzekeraar inzake de pilot Wijkverpleging in Utrecht. Dit heeft geresulteerd in het afgelopen zomer mee beoordelen van de aanbestedingsoffertes vanuit het ouderenperspectief. Ook is De NUZO Ouderendelegatie aangehaakt bij BeterOud en heeft twee leden van de Ouderendelegatie afgevaardigd in de nationale Raad van Ouderen.

De Ouderendelegatie heeft 5 nieuwe leden geworven in het najaar van 2018. In dit nieuwe team gaat de delegatie aan de slag met de door ontwikkeling op het gebied van:
1. Het versterken van de stem en positie van de Ouderendelegatie bij alle rollen van NUZO
3. Het op meerdere momenten afstemmen tussen ouderendelegatie en partners.
4. Het inzetten van meerdere vormen om ouderen te betrekken en te bevragen, met een belangrijke rol voor het ouderenpanel: Geef Ouderenpanel een extra impuls en Stem van de ouderen ophalen en hoorbaar maken via andere manieren: maak gebruik van wie en wat er al is.

Conclusie

De ouderendelegatie is agendasettend richting partners in de Programmacommissie en Raad. En vice versa. Het Ouderenpanel is ten opzichte van 2014 het jaar van de aanvraag voor dit project gegroeid naar rond de 120 leden. Het panel is één van de middelen voor de ouderendelegatie om de wensen en behoeften van ouderen te peilen. De Ouderendelegatie zal haar samenwerking met de partners in 2019 verder door ontwikkelen door meerdere vormen van bevraging in te zetten. Op verschillende niveaus, bijvoorbeeld: in de wijk, lokaal, regionaal en landelijk via de Raad van Ouderen.

Aanbevelingen

Het ouderenperspectief in NUZO is sinds de start van het netwerk in 2008 in ontwikkeling en blijft in ontwikkeling, ook in 2019. Het loont voor de partners en de ouderen om in dit continue proces van samenwerking te investeren

Meer informatie

Lees meer op www.nuzo-utrecht.nl of bel voor meer informatie met het NUZO secretariaat 088 75 68122

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website