Projectomschrijving

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

In Maastricht is een zorgpad ontwikkeld in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) die de continuïteit en coördinatie van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn verbetert. Evaluatieonderzoek laat zien dat het zorgpad een positief effect heeft op dagelijkse activiteiten van cliënten. Tevens keert een groter percentage cliënten na ontslag terug naar de thuissituatie en is de ervaren zorglast van mantelzorgers lager. Daarnaast zijn de (zorg-)kosten gemiddeld ruim €10.000 per cliënt verminderd (per 9 maanden).  Vanwege deze positieve effecten is een vervolgproject gestart. Het doel van dit project was om in de regio Maastricht het zorgpad geriatrische revalidatiezorg te optimaliseren en te borgen en regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. Het zorgpad betreft het revalidatietraject dat ouderen na ziekenhuisopname doorlopen om daarna weer zelfstandig thuis hun leven te kunnen leiden.

Resultaten

Vier werkgroepen met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers hebben gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd zorgpad waarin afspraken zijn toegevoegd over informatievoorziening, het beter betrekken van ouderen en hun mantelzorgers bij het opstellen van revalidatiedoelen, en het verbeteren van de transfer naar huis. Daarnaast zijn afspraken met zorgverzekeraars gemaakt over financiering van implementatie van het zorgpad. En tenslotte is het zorgpad onder de aandacht gebracht van de GRZ-instellingen in Zuid-Limburg en is landelijke bekendheid van het zorgpad vergroot.

Meer informatie

Academische werkplaats ouderenzorg

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website