Projectomschrijving

Ouderen met een verstandelijke beperking

De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking neemt toe. Dat leidt mogelijk tot extra levensjaren met een slechtere gezondheid of lagere zelfredzaamheid dan vroeger. Er is echter geen inzicht in de omvang, verspreiding en ernst van de kwetsbaarheid van ouderen met een verstandelijke beperking. Onder meer omdat geen standaard vragenlijsten gebruikt kunnen worden.

Doel
Het doel van het project is het ontwikkelen van een vragenlijst specifiek voor gezondheid en functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. Deze lijst bevat indicatoren die een slechte prognose kunnen voorspellen. Hij geeft inzicht in de verdeling en ernst van kwetsbaarheid in de doelgroep en de verschillen daarvan met de algemeen oudere bevolking.

Werkwijze
De onderzoekers observeren ouderen met een verstandelijke beperking. Ook kijken zij naar verloop van zelfstandigheid, medicijngebruik, botbreuken na vallen, ziekte, ziekenhuisopname en overplaatsing naar intensievere begeleiding.

Doelgroep
50-plussers met een verstandelijke beperking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website