Projectomschrijving

Effect van de woonomgeving

Het wordt steeds duidelijker dat de fysieke en sociale omgeving van ouderen invloed hebben op zelfredzaamheid. Zeker wanneer de leefwereld van ouderen zich steeds meer beperkt tot de directe woonomgeving. Onbekend is echter om welke factoren het hierbij gaat en wat de relatie is met kwetsbaarheid.

Doel
Het doel van dit project is inzicht geven in de rol van de woonomgeving bij lichamelijke activiteit, functiebehoud en herstel, participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Uiteindelijk doel is het doen van aanbevelingen voor aanpassingen van bestaande en nog te bouwen woonomgevingen.

Werkwijze
De onderzoekers meten onder meer hoe de omgeving samenhangt met lichamelijke activiteit. Daarvoor gebruiken ze GPS-apparatuur en versnellingsmeters. Met behulp van focusgroepen en literatuur worden aangrijpingspunten in kaart gebracht voor het aanpassen van de omgeving. Ook ondervragen de onderzoekers beleidsmakers en deskundigen hierover.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website