Projectomschrijving

Cursusaanbod voor eigen regie en welbevinden

Ouderenzorg draait niet alleen om het verlenen van medische zorg, maar ook om het ondersteunen van eigen regie en welbevinden. Het blijkt echter moeilijk om dit in te vullen en praktisch toepasbaar te maken. Als dat wel lukt, zoals bij de GRIP- en GLANS-aanpak, is het belangrijk dit aanbod in de praktijk in te voeren.

Doel
De doelstelling van dit project is om het GRIP en GLANS-cursusaanbod, waarvan bewezen is dat het werkt, vast onderdeel te maken van het zorg- en welzijnsaanbod voor kwetsbare ouderen. Een tweede doel is dit te evalueren.

Werkwijze
Vijftien zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen worden benaderd om de cursussen in hun aanbod op te nemen. Dertig professionals krijgen training om de cursussen aan minimaal vierhonderd ouderen te geven.

Doelgroep GRIP-cursus
Matig kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder.

Doelgroep GLANS-cursus
Sociaal kwetsbare vrouwen van 60 jaar en ouder.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website