Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoogeveen (Drenthe) vergrijst sneller dan Nederland in het algemeen en dit stelt eisen aan allerlei zorgvoorzieningen en woonmogelijkheden. In het centrum van Hoogeveen zijn meer dan 41% van de bewoners 65 jaar of ouder. Medische ontwikkelingen verlengen het leven en tegelijkertijd zijn de kosten voor de zorg afgelopen jaren enorm gestegen. Dat vraagt om nieuwe oplossingen. Eén van de oplossingen waarnaar gezocht wordt is: mensen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en problemen vroeg te signaleren, zodat informele hulp kan volstaan. Een oplossing die ook goed aansluit bij de tendens dat ouderen graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en regie over hun eigen leven behouden.

 

Zorgpalet, Domesta en de gemeente Hoogeveen hebben gekozen om in het centrum van Hoogeveen nieuwe woonvoorzieningen te creëren met als unieke visie dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen woning, verpleeghuisplaats of een verzorgingshuisplaats. Alle appartementen zijn identiek, waarbij alle vormen van zorg geleverd kunnen worden.

 

In de regio Rotterdam zijn afgelopen jaren zeer positieve ervaringen opgedaan met het project "Even Buurten", een methodisch aanpak die ook ingezet gaat worden in drie gemeenten in Friesland en Groningen. Met inzet van de medewerkers van "Even Buurten" worden ouderen en buurtgenoten met elkaar in contact gebracht. Daarnaast bieden buurtbewoners elkaar ondersteuning. De oplossing is vaak verrassend eenvoudig. Een boodschap doen, iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken of een kop koffie drinken. Het blijken waardevolle oplossingen, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

 

Voor Zorgpalet en partners een unieke kans om ervaringen uit de Rotterdamse regio mee te nemen in het zoeken naar het antwoord hoe we nu en in de toekomst goed voor de ouderen in de samenleving kunnen zorgen, waarbij we ons richten op de volgende verbeterpunten:

• Vergroten van het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen;

• Verbeteren van de mogelijkheden van ouderen om zélf de regie te blijven voeren;

• Versterken en inzetten van het buurtnetwerk voor sociale en praktische ondersteuning;

• Verbeteren van vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid;

• In kaart brengen van de problematiek;

• Verbeteren van de afstemming van het zorg- en welzijnsaanbod op de behoefte van de doelgroep;

• Ontwikkelen van een nieuwe en kostenbesparende werkwijze voor professionals uit de zorg- en welzijnssector;

• Aanpak die aansluit bij de problematiek bij de nieuwe woonvorm;

• Verspreiding en implementatie van concrete resultaten en borging van de implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website