Projectomschrijving

Aanleiding: op zoek naar succesvolle factoren binnen PaTz-groepen

PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. In Rotterdam zijn inmiddels 22 groepen actief die zich bezighouden met palliatieve thuiszorg (PaTz). Aanleiding voor dit project was de vraag wat de succesvolle factoren zijn in deze PaTzgroepen.

Proces: interviews, vragenlijst en interventies

Het project startte met interviews over de samenwerking in de PaTz-groepen. Ook werd door de deelnemers een vragenlijst ingevuld over de dingen die konden verbeteren in de samenwerking. Op basis hiervan werden interventies voorgesteld om de PaTzgroepen te verbeteren. Voorbeelden van de interventies zijn het gezamenlijk huisbezoek, Utrecht Symptoom Dagboek-Rotterdam (USD-R), After Death Analysis (ADA) en verbreding van de PaTz. Andere interventies moesten het proces ondersteunen, zoals werken met de PaTz Portal, het effectief inbrengen van een casus in een PaTz-bijeenkomst, het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen en zelfevaluatie. Hierna werd een nameting gedaan.

Resultaat van dit project:

De conclusies van de nameting zijn:

 1. Hoge scores begrip en ondersteuning interventies ‘Werken met het PaTz portal’ en ‘Gezamenlijk huisbezoek’ 
 2. Lage scores interventie Utrecht Symptoom Dagboek-Rotterdam op alle thema’s 
 3. Hoog potentieel effect op samenwerking ‘After Death Analysis’ (ADA)

Handreiking Samen Bouwen aan Vertrouwen binnen Palliatieve Thuiszorg-groepen

Samenvatting procesevaluatie en nameting 'samenwerking binnen palliatieve groepen'

Uitgebreide publiekssamenvatting Samen bouwen aan Vertrouwen

Vervolg: per PaTz-groep aan de slag met Geestelijke Verzorger

De PaTzgroepen gaan per groep aan de slag met de resultaten van de nameting. Verder neemt het NPZR&o initiatief om aan iedere PaTz groep een Geestelijk Verzorger (GV) te koppelen en samen met GV’s verder uit te werken wat de rol en taak van de GV is binnen de PaTz groep.

Tips vanuit dit project:

Het project Samen bouwen aan vertrouwen in Rotterdam leverde veel tips op voor het oprichten van een PaTz-groep.

 • Bespreek van tevoren de verwachtingen en doelstellingen met elkaar. 
 • Werk met thuiszorgorganisaties waarmee je al samenwerkt zodat er een gemeenschappelijke basis is. 
 • Zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten. Je moet een trekker en een sleutelfiguur binnen de huisartsengroep hebben. Zonder enthousiaste huisartsen lukt het niet. Zij moeten de meerwaarde van de PaTz-groep inzien. 
 • Train de voorzitters en consulenten. 
 • Creëer een veilige omgeving waarin iedereen iets mag inbrengen. 
 • Een gelijkwaardige relatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is belangrijk. Een huisarts kan ook advies vragen aan de wijkverpleegkundige en niet alleen andersom. 
 • Een goede medisch consulent met veel ervaring en specialistische kennis is heel belangrijk. 
 • Zorg dat de wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de casussen ook aanwezig zijn bij het PaTz-overleg. Het is nuttig om casussen te bespreken, maar het heeft echt meerwaarde als alle betrokken zorgverleners bij het overleg aanwezig zijn.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website