Projectomschrijving

Veel vragen bereiken huisarts niet

Een palliatieve cliënt komt nu pas vaak als zodanig op het netvlies van de huisarts, zodra er zich een gerelateerde crisissituatie voordoet of wanneer de cliënt daadwerkelijk terminaal is. Veel vragen in de palliatieve fase bereiken de huisarts niet of pas in genoemde late fase. Dit is een gemiste kans voor de huisarts om palliatieve zorg proactief te starten op een wijze waarbij aandacht is voor de wensen rondom levenseinde en diens sociale context.

Training in proactieve zorgplanning

Training in proactieve zorgplanning van huisartsen zou hier verandering in kunnen brengen. Vandaar dat we in de Westelijke Mijnstreek deze proactieve zorgplanning willen implementeren. Deze proactieve zorgplanning zal eerst getest worden in een pilot bij 2 huisartsen en daarna uitgerold worden bij in totaal ongeveer 50 huisartsen waarbij een huisarts en een Praktijkondersteuner Huisarts (POH)/Casemanager steeds opgeleid gaat worden per praktijk in de 2 jaar doorloop van het project.

Resultaten van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website