Projectomschrijving

Dit project levert een bijdrage aan de uitdagende ambitie uit de Toekomstvisie en Veranderagenda Beter Oud: In 2025 geeft 90% van de ouderen in een kwetsbare positie in Nederland de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende.

In fase 1 is een beweging op gang gekomen met prachtige initiatieven, betrokken ouderen en bevlogen professionals. Die beweging wilden we verbreden, versterken en borgen. Samen met ouderen-, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, beroeps- en brancheorganisaties en onderwijscentra ontwikkelen we BeterOud.nl verder tot hét platform voor innovatie van ouderenzorg in Nederland.

Fase 2 stond in het teken van verbreden, verdiepen en verankeren. Verbreden door zoveel mogelijk partners bij BeterOud te betrekken. Verdiepen gaat over het samen werken aan verspreiding en implementatie van de opbrengsten rond een beperkt aantal thema’s. Verankeren is gelukt in de oprichting van het consortium BeterOud waarin we doorgaan vanaf 2017.

Zie www.beteroud.nl  voor meer info.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website