Projectomschrijving

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn een aantal proactieve, integrale eerstelijnsinterventies voor kwetsbare ouderen onderzocht. Deze acht interventies hadden gemeenschappelijke kenmerken zoals screening, assessments en multidisciplinaire, integrale follow-up. Deze interventies hebben echter geen (overtuigende) effecten laten zien. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat kwetsbare ouderen nog te veel als een homogene groep worden gezien.

Doel

Het doel van dit onderzoek was om ouderen in te delen in profielen en deze profielen mee te nemen in een her-evaluatie van acht NPO interventies. Door kwetsbare ouderen in te delen in profielen kunnen interventies beter worden ingezet om de negatieve uitkomsten van kwetsbaarheid te voorkomen of uit te stellen.

Resultaten

Uit onze resultaten komen zes profielen van ouderen naar voren, uiteenlopend van relatief gezond tot extreem kwetsbaar. Binnen vier profielen ervaren de ouderen vooral problemen in het fysieke of mentale domein, terwijl de ouderen binnen twee profielen een opeenstapeling van problemen ervaren die zich uitbreidt naar het sociale en cognitieve domein. Echter, voor geen van de zes profielen blijkt integrale zorg effectief. De belangrijkste aanbeveling is dat we de diversiteit van kwetsbare ouderen moeten onderkennen in onderzoek, beleid en praktijk. Dé kwetsbare oudere bestaat niet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website