Projectomschrijving

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van zorg en ondersteuning. 

 

Doel

Doel van dit project is de 1stelijnszorg rondom ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid te verbeteren, zodat zij langer zelfredzaam kunnen zijn. 

 

Werkwijze

Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende 1stelijnszorg en ondersteuning van groot belang. In dit project gaan we aan de slag met de volgende vragen: 

  • hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand?
  • hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen?

We borduren hierbij voort op inzichten van de FIT studie, ACT studie en andere NPO-projecten. Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet Centrum, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Het gaat om een pilot vanuit vier huisartsenvoorzieningen, in nauwe samenspraak met thuiszorgorganisatie(s) in hun buurt. Onderzoekers van Vumc monitoren het implementatieproces en de resultaten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website