Projectomschrijving

De transities binnen het sociaal domein vragen hulpbehoevenden langer thuis te wonen. De eigen kracht moet maximaal ingezet worden, om enerzijds de kwaliteit van bestaan te vergroten en anderzijds tot reductie op dure zorg te komen.

Doelgroep

Thuiswonende kwetsbare ouderen. Het betreft daarbij met name ouderen in een kwetsbare positie, die traditioneel intramuraal zouden wonen, maar volgens de huidige wet- en regelgeving zelfstandig moeten (gaan) wonen.

Doel

Versterking van de EigenKrachtWijzer, zodat het de eigen kracht van ouderen in een kwetsbare positie beter kan aanspreken en hen kan helpen om hun eigen kracht te verkennen en in te zetten. Momenteel wordt het instrument pas in zes gemeenten toegepast. Daarnaast voldoen meerdere onderdelen van de EigenKrachtWijzer nog niet aan alle standaarden voor toegankelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid voor ouderen en hulpbehoevenden.

Opbrengst

Een versterkte en aangepaste EigenKrachtWijzer.

Werkwijze

Het instrument wordt versterkt en geïntroduceerd in praktijkgemeenten van de Wmo Werkplaatsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website