Projectomschrijving

Onnodig veel verpleeghuisbewoners krijgen geen optimale pijnbehandeling door te weinig, te veel of verkeerde pijnmedicatie of een ongeschikte niet-medicamenteuze behandeling. Verkeerde pijnbehandeling van kwetsbare ouderen is zeer ongewenst en kan leiden tot onnodige bijwerkingen, vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames en toename van kosten. Tijdelijk verblijf in het verpleeghuis, zoals voor geriatrische revalidatie, komt steeds vaker voor en vraagt om goede overdracht naar de eerste lijn.

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn. Om dit te bereiken wordt er een ‘implementatietoolbox’ ontwikkeld met een implementatiehandreiking, patiëntenvoorlichtingsmateriaal en werk- en scholingsmaterialen voor medewerkers, en een gestandaardiseerde overdracht naar de eerste lijn.

Werkwijze

Pijnteams in twee verpleeghuizen ontwikkelen een zorgprogramma pijn en gestandaardiseerde overdracht naar de eerste lijn conform de richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen. Door het verzamelen van gegevens over pijnmedicatie en ervaringen over pijn(behandeling) bij bewoners/familie, (para)medici en verplegend personeel ontwikkelt elk verpleeghuis een lokaal implementatieplan en voert deze uit. De implementatietoolbox wordt ontwikkeld en aangepast aan de hand van ervaringen in de twee verpleeghuizen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website