Projectomschrijving

In dit project zet het Bijwerkingencentrum Lareb een pilot op in ten minste 5 ziekenhuizen met als doel ontwikkeling van een model en opzet van een landelijke veiligheidsmonitor voor biologische geneesmiddelen.

Doel
Het doel van dit monitoringsysteem is een snelle herkenning van (batch gerelateerde) bijwerkingen bij deze middelen. Patiënten die een biologisch geneesmiddel gebruiken bij inflammatoire aandoeningen worden gevraagd om aan de monitor mee te doen. Hiervoor wordt het Lareb Intensive Monitoring ingezet. Via online vragenlijsten worden ervaringen van bijwerkingen tweemaandelijks uitgevraagd. Een monitoringssysteem voor biologische geneesmiddelen is wenselijk omdat er veel gegevens worden verzameld bij gebruik van deze middelen maar de beschikbare informatie niet samen wordt gevoegd. Hierdoor kan het opmerken van mogelijke problemen bij het gebruik van deze geneesmiddelen vertraagd of gemist worden. Ook kan de vergaarde patiëntinformatie bijdragen aan nieuwe kennis over bijwerkingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website