Projectomschrijving

Het project “op weg naar een behandeling voor het MELAS syndroom” heeft in de afgelopen zes jaar het gehele traject van het ontwikkelen van potentiele medicijnen tot aan de technische afronding van een klinische fase 2 succesvol doorlopen. Het MELAS syndroom is een van de
meest voorkomende vormen van een mitochondriële ziekte. Het syndroom wordt veroorzaakt door een mutatie in het DNA van de mitochondrien zelf (het mitochondriële DNA). De ziekte erft over via de moeder en heeft een wisselende expressie veroorzaakt door het fenomeen heteroplasmie waarbij in een cel zowel het normale DNA als het gemuteerde DNA in wisselende verhoudingen  aanwezig is. Pas bij een bepaald percentage gemuteerd DNA ontstaat ziekte. Door de mutatie ontstaat er stoornis (veelal een deficientie van het eerste enzym complex) in het oxidatieve fosforylering systeem. Als consequentie van deze deficientie ontstaan er teveel schadelijke zuurstofverbindingen en wordt het redox-metabolisme van de cel verstoord. Het mede binnen dit project ontwikkelde KH176 is in staat om deze negatieve consequenties op celnivo en in diermodellen te reduceren. KH176 is uitvoerig getest op onder andere veiligheid in gezonde volwassen mannen en is vervolgens in een fase 2 klinische studie getest in volwassen mannen en vrouwen met de m.3243A>G mutatie, de veroorzakende gen-mutatie in patienten met het MELAS/MIDD/mixed phenotype ziekte complex. Mede afhankelijk van de resultaten zal een
klinische fase 3 studie worden opgezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website