Over dit programma

Sinds 2014 wordt door het Citrienfonds aan de belangrijke uitdaging gewerkt om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden, en daarmee een duurzame gezondheidszorg te bevorderen. Deze doelstelling vraagt om structurele verbeteringen in de gezondheidszorg. De 5 programma’s:

hebben de afgelopen 4 jaar hard gewerkt om deze ontwikkeling in gang te zetten. De basis die in 2014-2018 is gelegd dient als vertrekpunt om de resultaten van de programma’s tot eind 2022 beter te verankeren in de gezondheidszorg. De resultaten uit deze programma's vindt u op www.citrienfonds.nl.

Doel

De overkoepelende doelstelling van het Citrienfonds is ook voor 2019-2022: het bevorderen van een duurzame gezondheidszorg. Het gaat om het vervolg geven van de activiteiten die de afgelopen 4 jaar in gang zijn gezet. Implementatie en borging realiseren zijn daarbij het uitgangspunt voor de programma’s.

Programma’s

In samenspraak met VWS en NFU zijn deze 4 programma’s verlengd:

  • Registratie aan de bron
  • E-health
  • Doen of Laten
  • Naar regionale oncologienetwerken

Organisatie

Het Citrienfonds is voor de komende jaren anders vormgegeven. In tegenstelling tot voorgaande jaren is een programmatische aanpak leidend. Dat betekent een eenmalige subsidieaanvraag in de vorm van een programmaplan voor de gehele periode met go/no-go momenten. Aan deze momenten worden site-visits gekoppeld. Naar verwachting geeft dit meer inzicht in de resultaten en vorderingen van elk programma.

Voor verheldering van sturingslijnen en bevordering van samenwerking is een governance notitie opgesteld. Kern hiervan is dat meer afstemming plaatsvindt tussen de Beoordelingscommissie van ZonMw en de Regiegroep Citrienfonds van de NFU. Daarnaast vindt voortzetting van de afstemming binnen en buiten ZonMw plaats. Lees voor meer informatie de programmatekst Citrienfonds.

Subsidies

Alleen de umc’s en de NFU kunnen subsidies uit het fonds verwerven. Contactpersoon bij de NFU over de programma’s, implementatie en borging is Anne Schurink: schurink@nfu.nl, 030 273 94 00.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website