ZonMw tijdlijn Patiëntenregistraties https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Patiëntenregistraties nl-nl Sat, 25 Sep 2021 02:20:13 +0200 Sat, 25 Sep 2021 02:20:13 +0200 TYPO3 news-7745 Mon, 13 Sep 2021 13:11:00 +0200 GGG-themawebinar ‘Implementatie van start tot finish - #hoedan?!' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ggg-themawebinar-implementatie-van-start-tot-finish-hoedan/ Tijdens het GGG-themawebinar op 9 september deelden sprekers Marcel Bouvy, Jozé Braspenning, Banne Németh en Jasmijn Timp hun ervaringen en kwamen zij met concrete tips en voorbeelden uit de praktijk. U kunt het themawebinar terugkijken.  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het themawebinar? Neem dan contact op met Jasmijn Timp via geneesmiddelen@zonmw.nl of (070) 349 54 64.

Kijk het themawebinar hier terug

]]>
news-7494 Mon, 12 Jul 2021 11:08:17 +0200 Mijlpaal van 6000 patiënten met atriumfibrilleren in Dutch-AF bereikt https://www.nvvc.nl/Vereniging%20-%20bestuur/Nieuws/210709-mijlpaal-van-6000-pati%C3%ABnten-in-dutch-af-bereikt In de Dutch-AF registry is de mijlpaal van 6000 geïncludeerde patiënten in de week van 5 juli 2021 gepasseerd. Dit is een heel belangrijk resultaat voor cardiologisch Nederland: met dit register is de basis gevormd voor de ziektebeeldregistratie Atriumfibrilleren en kan relevante spiegelinformatie aan de cardioloog, huisarts, patiënt en verzekeraar worden gegeven. Dutch-AF registry is een door ZonMw gesubsidieerd register van patiënten met recent vastgesteld atriumfibrilleren (AF), waaraan onderzoek verbonden is. Dit register is gestart in 2018 en includeert, onder leiding van Professor Menno Huisman, LUMC Leiden en Dr. Martin Hemels, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, patiënten met nieuw vastgesteld atriumfibrilleren, dit in nauwe samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, trombosediensten en huisartsen. Dutch-AF registry is een door ZonMw gesubsidieerd register van patiënten met recent vastgesteld atriumfibrilleren (AF), waaraan onderzoek verbonden is. Dit register is gestart in 2018 en includeert, onder leiding van Professor Menno Huisman, LUMC Leiden en Dr. Martin Hemels, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, patiënten met nieuw vastgesteld atriumfibrilleren, dit in nauwe samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, trombosediensten en huisartsen.

]]>
news-7206 Mon, 26 Apr 2021 14:32:35 +0200 Patiëntenregister maakt NVHP relevante partner voor onderzoekers https://participatiekompas.nl/patientenregister-maakt-nvhp-relevante-partner-voor-onderzoekers Door zelf data te verzamelen kun je als patiëntenorganisatie een relevante partner worden van onderzoekers en artsen. Maar met een patiëntenregister ben je nog niet als vanzelf in the lead. Inmiddels worden in HemoNed behandelgegevens van 2000 hemofiliepatiënten vastgelegd (meer dan 90% van de totale patiëntengroep). Artsen en onderzoekers gebruiken die data om de behandeling van hemofiliepatiënten te monitoren en te verbeteren. news-7022 Tue, 09 Mar 2021 11:38:11 +0100 Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/themawebinar-de-perfecte-subsidieaanvraag-bestaat-niet/ Op 4 maart vond het tweede GGG-themawebinar plaats met als thema: De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet). In het tafelgesprek onder leiding van Inge Diepman kwamen de sprekers dr. Sinno Simons (Erasmus MC - Sophia kinderziekenhuis, projectleider), prof. dr. Henriëtte van der Horst (Amsterdam UMC, locatie VUmc, GGG-commissielid) en dr. Corianne De Borgie (Clinical Research Consultancy, Amsterdam UMC, locatie AMC) aan het woord over het opstellen van de subsidieoproep, de samenstelling van het projectteam, de mogelijkheden van onderzoeksondersteuning en de rol van de beoordelingscommissie.

Kijk het themawebinar hier.

 

]]>
news-6937 Thu, 18 Feb 2021 12:41:18 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2021-1/ Op donderdag 15 en vrijdag 16 april organiseren vindt het achtste congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats. Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Het congres heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen. Plenair en in de subsessies komen relevante vragen aan bod als: op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Natuurlijk besteden we tijdens het congres aandacht aan COVID-19. Het plenaire deel op donderdag is hier volledig aan gewijd.

We hebben ervoor gekozen het congres in twee gedeelten ‘uit te zenden’: een live uitzending op donderdagmiddag met een mooi en afwisselend programma. En op vrijdagmiddag is er een ronde met 4 (prerecorded) parallelle subsessies die u kunt volgen en waar u live via de chat aan kunt deelnemen.

In een speciale publicatie wordt het programma uitgebreid toegelicht. De uitzending van de beide dagen vindt plaats vanuit onze vertrouwde congreslocatie de Beurs van Berlage in Amsterdam. Waar u online deelneemt kunt u helemaal zelf bepalen.

U bent van harte welkom tijdens deze congresdag(en).
Meld u aan, laat u inspireren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen.

]]>
news-6144 Mon, 24 Aug 2020 15:01:00 +0200 Leeftijd maakt verschil bij vergevorderd melanoom https://dica.nl/nieuws/nieuwonderzoekdmtr-leeftijdmaaktverschil Uit nieuw onderzoek blijkt dat patiënten onder de 40 jaar met een vergevorderd melanoom zich duidelijk onderscheiden van oudere patiënten. Arts-onderzoeker Monique K. van der Kooij onderzocht dat als eerste op landelijke schaal. In samenwerking met de Wetenschappelijke Commissie van de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) publiceerde ze er onlangs een artikel over in het internationale blad Cancers. news-5958 Thu, 09 Jul 2020 13:19:00 +0200 Astrid van Tubergen: ‘Ik wacht niet op de koppeling met het epd’ https://www.qruxx.com/astrid-van-tubergen-ik-wacht-niet-op-de-koppeling-met-het-epd/?utm_medium=email&utm_source=20200716%20qruxx%20nieuwsbrief%20-%20&utm_campaign=NB_Qruxx&tid=TIDP569549X2A498F175F624D8BB8BCD57297429957YI4 Reumatoloog Astrid van Tubergen ontwikkelde in 2016 SpA-Net om gemakkelijker met patiënten en andere zorgverleners te kunnen communiceren. Helaas is de koppeling met lokale epd’s nog lastig. Toch heeft Van Tubergen er veel profijt van. “Ik leg me neer bij de beperkingen.” news-5384 Wed, 26 Feb 2020 11:39:03 +0100 Nieuw onderzoek: vervolg landelijke patiëntenregistratie myotone dystrofie https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/nieuw-onderzoek-vervolg-landelijke-patientenregistratie-myotone-dystrofie/ In 2016 is de landelijke patiëntenregistratie myotone dystrofie opgezet. Hierin worden zoveel mogelijk gegevens verzameld over mensen met myotone dystrofie en hun klachten. Dankzij een nieuw onderzoek kan de registratie verder worden uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat Nederland klaar is om mee te kunnen doen met toekomstige studies naar nieuwe medicijnen, wanneer deze beschikbaar komen. news-5377 Tue, 25 Feb 2020 09:30:40 +0100 Nederlands CP register live: meer regie voor ouders van kinderen met cerebrale parese https://www.medicalfacts.nl/2020/02/24/nederlands-cp-register-live-meer-regie-voor-ouders-van-kinderen-met-cerebrale-parese/ Een mijlpaal in de zorg voor kinderen met cerebrale parese in Nederland: het Nederlands CP register (www.cpregister.nl) is live. Vanaf nu kunnen de medische gegevens van kinderen met cerebrale parese (CP) vastgelegd worden, vanaf de diagnose tot en met 18 jaar. Délano (8 jaar) heeft de primeur: zijn gegevens zijn als eerste geregistreerd. Via het registerportaal hebben zijn ouders toegang tot de informatie over hun zoon en dat geeft hen meer regie over de zorg voor hun kind. news-5330 Mon, 17 Feb 2020 08:49:00 +0100 Zorggegevens voor onderzoek: bezwaar of toestemming? De wet en de praktijk https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorggegevens-voor-onderzoek-bezwaar-toestemming-de-wet-en-de-praktijk Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een belangrijke bron van gegevens voor beleid en onderzoek. Deze gegevens worden ontleend aan de elektronische patiëntendossiers die zorgverleners routinematig bijhouden tijdens de zorgverlening aan patiënten. Die gegevens hebben betrekking op de gezondheid en het zorggebruik van individuele patiënten en burgers. news-5265 Tue, 04 Feb 2020 08:13:28 +0100 4 februari: Wereldkankerdag https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/wereld-kankerdag/ Op Wereldkankerdag staan we wereldwijd stil bij de impact van #kanker. ZonMw financiert verschillende soorten #onderzoek naar kanker om met #kennis de #zorg en gezondheid te verbeteren. Op deze dag lichten we een aantal projecten voor u uit. news-4364 Tue, 23 Jul 2019 14:13:54 +0200 Toezegging financiering GGG-programma voor periode 2020-2023 ontvangen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toezegging-financiering-ggg-programma-voor-periode-2020-2023-ontvangen/ Het ministerie van VWS heeft de financiering van het ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) voor de periode 2020-2023 bevestigd, op basis van een positieve externe evaluatie. Het GGG-programma is een structureel programma en loopt sinds 2012. Voor deze periode is een budget van 86,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
De subsidieoproepen voor de Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 zijn begin juli gepubliceerd. Eind 2019 worden de rondes voor Grote Trials en therapietrouw living labs (STIP Ronde 4) geopend.

Meer informatie

 

]]>
news-4326 Mon, 15 Jul 2019 17:36:49 +0200 GGG-project: NHR en DUTCH-AF combineren registratie en onderzoek https://www.fmtgezondheidszorg.nl/nhr-en-dutch-af-combineren-registratie-en-onderzoek/ Voor het eerst in Nederland worden een kwaliteitsregistratie en een onderzoeksproject gecombineerd uitgevoerd in de hartzorg. De primeur voor deze innovatieve samenwerking vindt plaats voor patiënten met de veel voorkomende hartritmestoornis atriumfibrilleren. In het project atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) werken de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Hartstichting, NVVC Connect en het onderzoeksproject DUTCH-AF nauw samen. news-4228 Mon, 24 Jun 2019 11:35:23 +0200 Overlevingskans bij huidkanker sterk verbeterd https://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/overlevingskans-bij-huidkanker-sterk-verbeterd/ Patiënten met ernstige huidkanker hebben hun overlevingskansen de afgelopen jaren sterk zien verbeteren, dankzij de introductie van nieuwe medicijnen. De oncologen hebben een scherp beeld doordat Nederland beschikt over een gedetailleerd registratiesysteem voor patiënten met uitgezaaid melanoom. De registratie is uniek in de wereld en houdt de resultaten bij van alle ruim 6000 melanoompatiënten die tot nu toe in Nederland met diverse vormen van immuuntherapie zijn behandeld. news-4016 Wed, 08 May 2019 08:51:00 +0200 Voorzitter FMS: 'Grotere inzet op kwaliteitsregistraties' https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/grotere-inzet-op-kwaliteitsregistraties.htm In vele bestuurskamers en aan nog meer overlegtafels wordt gesproken over hoe we ook in de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg kunnen garanderen. Hoe brengen we dat bij elkaar in de belangrijkste kamer van allemaal: de spreekkamer? De oplossing is gelegen in een goede organisatie van kwaliteitsregistraties, want het zijn déze registraties die de basis vormen voor al het bovenstaande. news-3990 Tue, 02 Apr 2019 08:49:00 +0200 Zorginstituut start project Regie op Registers voor dure geneesmiddelen https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/04/02/zorginstituut-start-project-regie-op-registers-voor-dure-geneesmiddelen Het Zorginstituut start met het project ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’. Doel is om uitkomsten van de behandeling met nieuwe medicijnen in de praktijk te kunnen meten. Hierbij gaat het onder meer om regie op het structureel vastleggen van informatie uit de klinische praktijk in deze registers. news-3847 Fri, 29 Mar 2019 08:53:00 +0100 Kwaliteitsregistraties mikken met actieplan op meer eenduidigheid https://www.skipr.nl/actueel/id37951-kwaliteitsregistraties-mikken-met-actieplan-op-meer-eenduidigheid.html Zes grote kwaliteitsregistraties hebben de handen ineen geslagen met als doel meer eenduidigheid aan te brengen in het vastleggen van zorguitkomsten. Hun gezamenlijke actieplan moet leiden tot hogere zorgkwaliteit door beter inzicht in relevante uitkomsten, minder administratieve lasten en lagere kosten. news-3724 Wed, 06 Mar 2019 13:04:38 +0100 Blog Joep Rijnierse: Versnellen en opschalen (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2019/03/website/blog-joep-rijnierse-versnellen-en-opschalen?utm_source=Mailing+Vereniging+Innovatieve+Geneesmiddelen&utm_campaign=ab21c1b567-Vereniging+Innovatieve+Geneesmiddelen+%7C8+mei_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_fa517fff58-ab21c1b567-144340341 Dat het belangrijk is om goede registers te hebben over de werking en bijwerkingen van medicijnen, vindt iedereen. Toch zit er nog weinig schot in de opzet van centrale, op behandeluitkomsten gerichte registers. Hoe komt dat? En hoe trekken we dit vlot? news-3723 Wed, 06 Mar 2019 12:57:42 +0100 OECD: Using routinely collected data to inform pharmaceutical policies http://www.oecd.org/health/health-systems/routinely-collected-data-to-inform-pharmaceutical-policies.htm?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8d516762e3-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_03_11_23&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8d516762e3-190421993 Met steun van de Europese Commissie onderzocht de OESO de routinematige verzameling van gegevens over voorgeschreven en verstrekte geneesmiddelen om de beste praktijken te identificeren en om de potentiële impact op het gezondheids- en geneesmiddelenbeleid te beoordelen. news-3251 Wed, 06 Feb 2019 09:00:00 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 4 april 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-4-april-2019/ Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk. Voor wie

Het GGG-congres is bedoeld voor onderzoekers, (huis)artsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, apothekersassistenten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, maar ook voor beleidsmakers, koepelverenigingen, farmaceutische industrie, zorgverzekeraars, studenten en patiënten(organisaties).

Samenwerking

Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).

Programma

Het gevarieerde programma met presentaties van recent onderzoek, paneldiscussies en interactieve sessies belicht de resultaten van projecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en andere ZonMw-programma’s, en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Daarnaast komen ter inspiratie en navolging voorbeelden aan bod van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk.

Netwerken

Tijdens de pauzes en de afsluiting van het congres is er volop mogelijkheid voor netwerken op laagdrempelige wijze. Voor zowel professionals als medisch studenten biedt het congres alle gelegenheid tot het genereren en delen van kennis en het vergroten van hun netwerk.

Meer informatie en aanmelden

Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk. Bekijk hier het volledige programma.


Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over het programma Geneesmiddelen? Schrijf u dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief Geneesmiddelen.

 

]]>
news-3145 Tue, 23 Oct 2018 14:19:13 +0200 IKNL en DICA gaan toch samenwerken https://www.zorgvisie.nl/iknl-en-dica-gaan-toch-samenwerken/ Het begin is er: sinds donderdag 11 oktober is de samenwerking tussen de belangrijkste dataverzamelaars op het gebied van de oncologie een feit. Na vijf jaar discussie en patstellingen ligt er nu een samenwerkingsovereenkomst op het terrein van darmkanker. De samenwerking in het darmkankeronderzoek is een eerste stap naar intensievere samenwerking, zegt DICA-voorzitter Eric Hans Eddes: ‘Zo kunnen we ontdekken wat de beste manier is om samen te werken. Als dit goed verloopt, is er de wens om de samenwerking op termijn uit te breiden naar registraties van andere ziektebeelden.’ news-3096 Wed, 10 Oct 2018 11:50:13 +0200 12 oktober: Wereldreumadag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-oktober-wereldreumadag/ Op 12 oktober is het Wereldreumadag. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Reumapatiënten willen volwaardig meedoen in de maatschappij, maar de omgeving heeft niet altijd door welke extra inspanning zij hiervoor moeten leveren. We zetten ons in voor betere geneesmiddelen en behandelingen voor mensen met reuma en dat doen we door onderzoek te faciliteren. Op onze speciale pagina rondom reuma zijn deze projecten verzameld en beschreven.
> Naar de Reumapagina

]]>
news-2990 Thu, 13 Sep 2018 08:50:43 +0200 Citrienfonds krijgt vervolg https://www.registratieaandebron.nl/nieuws/het-citrienfonds-gaat-door-20-miljoen-voor-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Ook na 2018 gaat Registratie aan de bron door met het werken aan betere zorg door eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie voor meervoudig gebruik dagelijkse praktijk te maken. De komende vier jaar gaat de NFU - initiatiefnemer van het Citrienfonds – samen met ZonMw en vele andere partijen in de zorg door onder het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek’.  

]]>
news-2939 Mon, 03 Sep 2018 11:30:00 +0200 Bert Leufkens ontvangt FIP onderzoeksaward https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/bert-leufkens-krijgt-fip-onderzoeksaward Voorzitter van de GGG-raad professor Bert Leufkens is tijdens het jaarlijkse congres van de International Pharmaceutical Federation (FIP) in Glasgow onderscheiden met de FIP Distinguished Science Award. Leufkens ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet op het snijvlak van farmaceutische producten en beleid, onder meer op het gebied van regulatoir onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling. Voorzitter van de GGG-raad professor Bert Leufkens is tijdens het jaarlijkse congres van de

International Pharmaceutical Federation (FIP) in Glasgow onderscheiden

met de FIP Distinguished Science Award. Leufkens ontvangt de

onderscheiding voor zijn inzet op het snijvlak van farmaceutische

producten en beleid, onder meer op het gebied van regulatoir onderzoek

en geneesmiddelenontwikkeling.

 

 

]]>
news-2929 Wed, 29 Aug 2018 11:12:44 +0200 UMCG betaalt uitwisseling medische beelden https://www.zorgvisie.nl/umcg-betaalt-uitwisseling-medische-beelden/ Digitale, medische beelden in de netwerken van Stichting Gerrit en IZIT kunnen nog dit jaar worden uitgewisseld door de aangesloten ziekenhuizen in regio Noordoost-Nederland. Het UMCG draagt de kosten voor die koppeling.  

]]>
news-2930 Tue, 21 Aug 2018 11:37:00 +0200 Patiënten willen meer mogelijkheden in het patiëntenportaal https://www.zorgvisie.nl/patienten-willen-meer/ Het Radboudumc in Nijmegen biedt zijn patiënten al enkele jaren een portaal, mijnRadboud. Vooral de laatste tijd is het enthousiasme daarvoor fors toegenomen; het aantal poli-bezoekers dat gebruik maakt van mijnRadboud groeide stevig, van nog geen 15% in 2016 naar zo’n 50% eind 2017. Tijn Kool, senior onderzoek IQ Healthcare, Radboudumc, deed in het kader van NFU eHealth, met een bijdrage uit het Citrienfonds onderzoek naar hoe het portaal bij patiënten, maar ook zorgprofessionals bevalt.  

]]>
news-2732 Mon, 25 Jun 2018 11:00:00 +0200 Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom https://www.ntvg.nl/artikelen/recente-behandelresultaten-van-uitgezaaid-melanoom/volledig Vanuit de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) is onder de geregistreerde patiënten onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV. De gegevens uit het DMTS duiden op een veilig gebruik van nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en een verbetering van de overleving van patiënten met gevorderd melanoom in de afgelopen jaren. Lees het volledige artikel.

 

]]>
news-2750 Mon, 25 Jun 2018 04:02:00 +0200 Gegevens uit registratie vormen aanvulling op vergelijkend onderzoek https://www.ntvg.nl/artikelen/gegevens-uit-registratie-vormen-aanvulling-op-vergelijkend-onderzoek/volledig Patrick M.M. Bossuyt: 'De afgelopen jaren zijn vanuit de VS twee nauw verwante termen opgedoken waarvoor bij mijn weten nog geen equivalenten in het Nederlands bestaan: ‘real-world data’ en ‘real-world evidence’. Zowel de FDA als de EMA heeft aangekondigd om vaker gebruik te maken van gegevens uit de ‘ware wereld’. Maar deze termen duiken niet alleen op bij regelgevers en fabrikanten; ook bij verzekeraars en in richtlijnontwikkeling horen we steeds vaker over ‘onderbouwing uit de ware wereld’.'  

]]>
news-2738 Tue, 29 May 2018 15:38:00 +0200 Possible Sources of Bias in Primary Care Electronic Health Record Data Use and Reuse https://www.jmir.org/2018/5/e185/ Grote hoeveelheden gegevens worden routinematig geregistreerd in de gezondheidszorg als onderdeel van het zorgproces, voornamelijk voor het beheer van individuele patiëntenzorg. Er zijn aanzienlijke mogelijkheden om deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, waarvan vele bijdragen aan het opzetten van een lerend gezondheidssysteem.  

]]>
news-1985 Thu, 21 Dec 2017 12:50:11 +0100 Minister Bruins ontvangt evaluatie 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/minister-bruins-ontvangt-evaluatie-5-jaar-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Op 19 december hebben ZonMw directeur Henk Smid en Dick Dees, voorzitter GGG-raad, het evaluatierapport 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg (VWS). Het GGG-programma is nu vijf jaar onderweg en werkt sinds 2012 aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen.
In deze evaluatie, uitgevoerd door Technopolis, blijkt dat vijf jaar lang lijkt, maar voor een complexe vernieuwing als het verbeteren van geneesmiddelgebruik is het nog maar een korte periode. Bert Leufkens, voorzitter externe evaluatiecommissie: ‘Het is duidelijk dat er veel klinisch relevante kennis is opgedaan. Het GGG-programma heeft een grote impact op de kennisinfrastructuur rondom medicijngebruik. Onderzoekers zoeken elkaar op, agenderen relevante vraagstellingen, ontwikkelen interacties met het zorgveld en werken aan consortia om samen projecten uit te voeren.’ Maar er is ook verdere aandacht gewenst op het gebied van gerichte programmering, verbetering in de eerstelijnszorg - zoals therapietrouw en polyfarmacie -, en op het gebied van implementatie, patiëntenparticipatie en financiering door derden.

5 jaar GGG-programma

Sinds 2012 werkt het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen. Ruim 140 projecten zijn gehonoreerd, die deels inmiddels zijn afgerond maar meestal nog volop aan de gang zijn. Daarnaast lopen er 170 projecten uit andere in GGG ondergebrachte geneesmiddelenprogramma’s.
Projecten uit het GGG-programma leveren resultaten op waar de patiënt direct baat bij heeft in de vorm van optimale behandeling die past bij de situatie van de patiënt, informatie over veiligheid van een geneesmiddel of een toedieningsvorm die beter bij de patiënt past. Maar ook in de vorm van ondersteuning welk medicijn het beste past bij de wensen van de patiënt. Dat betekent soms de keuze voor een extra of een ander middel omdat dat betere resultaten oplevert, maar het kan ook gaan over het stoppen van behandeling omdat het geen meerwaarde heeft.

De resultaten van het GGG-programma komen tot stand dankzij de inzet van patiënten, onderzoekers, zorgverleners en andere stakeholders die samen werken om een verschil te maken in de dagelijkse praktijk richting het optimaal gebruiken van geneesmiddelen.

Naar aanleiding van de evaluatie is het digitaal magazine: 5 jaar goed gebruik geneesmiddelen: grote impact op de zorg verschenen.

Meer informatie

Evaluatierapport 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen

]]>