Projectomschrijving

De kwaliteitsindicatoren uit de Zorgstandaard Dementie helpen dementienetwerken het gesprek te voeren over waar de zorg en ondersteuning beter kan. Om extra registratielast te voorkomen, is het belangrijk zoveel mogelijk bestaande gegevens uit dossiers te gebruiken. We adviseerden dementienetwerken over juridisch verantwoord aanleveren van gegevens voor hergebruik van gegevens voor berekening van kwaliteitsindicatoren. Indicatoren op netwerkniveau vastleggen is lastig, omdat nog niet gewerkt wordt met een integraal dossier. Nationale sturing lijkt nodig om hiernaar toe te werken of indicatoren te laten inbouwen in dossiers. Diverse indicatoren zijn in potentie uit cliënttevredenheidsonderzoeken te halen, maar deze gegevens worden veelal niet in individuele dossiers opgeslagen. Betrokkenen zien mogelijkheden om procedures te maken die delen van gegevens voor hergebruik mogelijk maken. Om eenduidiger te registreren is het essentieel dat professionals profiteren middels spiegelinformatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website