Projectomschrijving

Aanleiding

Ouderen en mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Technologie kan een grote rol spelen bij de ondersteuning van de zelfstandigheid van deze doelgroep, maar ook om de zorg voor de formele en informele zorgverleners te verlichten. Het is echter nog niet voor alle spelers in het veld duidelijk hoe en waar zij de geschikte technologie kunnen vinden, hoe zij de technologie moeten toepassen en wat iedereen zijn rol in het proces kan zijn.

Technologie en ouderen thuis zijn een combinatie met veel potentie. Toch zien we de potentie vaak niet tot zijn recht komen, bijvoorbeeld door onbekendheid met de mogelijkheden van technologie; door geschaad vertrouwen; of door een onduidelijke rolverdeling tussen formele en informele zorgverleners. Om die reden is de cursus ‘Ouderen houden regie met technologie’ ontwikkeld, waarin formele en informele zorgverleners met en van elkaar leren wat er allemaal mogelijk is met technologie en hoe die technologie goed ingezet kan worden.

Werkwijze

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur en een praktijkbezoek waarin mantelzorgers, vrijwilligers, verpleegkundigen en wijkcoaches in kleine gemengde groepen werken aan de inzet van technologie bij een zelf ingebrachte situatie. Zo brengen de cursisten de theorie over technologie elke bijeenkomst direct in de praktijk. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere: zoeken naar passende technologie, het afstemmen van technologie op de doelgroep, acceptatie van technologie, implementatie, wet- en regelgeving en ethiek.

Wat levert het op

De cursus heeft twee keer in pilotvorm gedraaid. De 37 deelnemers van 22-85 jaar oud die de cursus hebben afgerond, waren vrijwel allemaal erg positief over de samenwerking in kleine gemengde groepen en ze vonden het werken aan de doorlopende opdracht nuttig. Vooraf gaven zij aan deel te nemen omdat ze op zoek waren naar handvatten om wegwijs te worden binnen de vele mogelijkheden van technologie. Vrijwel iedereen gaf aan elementen uit de cursus in hun dagelijkse praktijk te gaan gebruiken. Hierbij gaven zij ook aan nog meer behoefte te hebben aan praktijkvoorbeelden van technologie.

Voor wie

De resultaten van de pilotcursussen en het aanbieden van de cursus is interessant voor: zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars, gemeentes en belangenbehartigers van informele zorg. Zij kunnen het volledige cursusmateriaal ontvangen na het volgen van een train-de-trainerscursus (in ontwikkeling).

Iedere oudere kan de cursus volgen, als hij wordt aangeboden door één van bovenstaande organisaties, maar de cursus is met name interessant voor ouderen in de rol van mantelzorger van een kwetsbare oudere of iemand met dementie en vitale ouderen die zich willen voorbereiden op de toekomst. Voor de persoon met dementie zelf is het volgen van de cursus minder geschikt aangezien deze deels theoretisch van aard is.

Deelnemer: “Ik weet nu beter wat er allemaal is aan technologie in de zorg en hoe er vanuit verschillende kanten naar gekeken wordt.”

Meer informatie

Contact

Mevrouw M. (PhD) Michelle Heijblom, Saxion Hogeschool
m.heijblom@saxion.nl

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website