Projectomschrijving

Bij een gebrek aan werkende medicijnen bij dementie ligt de focus van veel onderzoek steeds meer op preventie, bijvoorbeeld in de vorm van leefstijl interventies. De NeuroExercise studie onderzoekt het effect van een 12 maanden lange beweeg interventie op geheugen functies bij ouderen met milde cognitieve stoornissen (MCI). 183 deelnemers, waarvan 42 uit Nijmegen) zijn gerandomiseerd ingedeeld over drie groepen, de conditiesport groep, de rek-en-strek groep en de controlegroep. In de sportgroepen werd gestreefd naar drie keer per week te sporten, de controlegroep volgde geen interventie. Voor en na de interventie zijn verschillende geheugen testen uitgevoerd en in een gecombineerde maat berekend. Resultaten van zowel de gecombineerde geheugen functies als de losse geheugen functies laten geen verschillen zien tussen de sportgroepen en de controle groep en ook geen verschillen tussen de sportgroepen onderling. Door de grote variatie binnen deze groep ouderen met MCI is het voor toekomstig onderzoek belangrijk om preventieve interventies aan te passen per persoon.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website