Projectomschrijving

Het project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers’, was in twee Rotterdamse wijken. Er waren twee vragen: Hoe kun je in een eerder stadium hulp bieden aan deze ouderen en hun familie? En hoe kan het ondersteuningsaanbod beter aansluiten bij hun behoeften? Vanuit een breed team met zorg- en welzijnsprofessionals en onderzoekers werden wijkanalyses gemaakt. Waar kunnen de ouderen worden gevonden, welk ondersteuningsaanbod is er, wat zijn hun behoeften? Daarnaast werd een signalenkaart gemaakt om migrantenouderen met vergeetachtigheid beter te vinden. Ook werd aangedragen casuïstiek besproken en hulp gegeven. Een belangrijk inzicht is dat migrantenouderen onderling verschillende behoeften hebben die persoonlijk zijn, waar rekening mee moet worden gehouden. De professionals continueren de werkwijze in kernteams als onderdeel van hun reguliere werk, de gemeente ondersteunt de werkwijze, er zijn vier artikelen en de resultaten worden verwerkt in een e-learning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website