Projectomschrijving

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft scholing opgezet over vroege signalen van dementie gericht op verschillende doelgroepen. Doel is het vergroten van de veiligheid van mensen met beginnende dementie en hun naasten, kennis over (omgaan met) dementie, het adequaat aankaarten en verwerken van waargenomen signalen en informatie over de veranderende zorg.

Hoe het werkt

De volgende scholing is ontwikkeld.
Voor vrijwilligers:

  • Vroegsignalering, het houdt mij wel bezig
  • Vroegsignalering en meer over dementie
  • De veranderingen in de zorg en mijn rol als vrijwilliger

Voor mantelzorgers:

  • Positieve gespreksvoering

Voor de Marrokaaanse gemeenschap:

  • Bijeenkomsten
  • Training voor leiders bijeenkomst voor de Marokkaanse gemeenschap

In het project is samengewerkt met het Netwerk Dementie Midden-Holland, het NOOM (Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten) en Zorg Verandert.

Wat levert het op

Het volgen van een van de trainingen leidt bij vrijwilligers tot het beter herkennen van signalen van dementie, kennis over wat veranderingen in de zorg betekenen voor de rol van de vrijwilliger. Bij mantelzorgers biedt de training kennis over de toename van het emotionele gevoelsleven bij dementie en reikt hen handvatten aan over hoe hier mee om te gaan. De Marokkaanse gemeenschap krijgt meer inzicht in dementie en dementiezorg. De trainingen zijn goed geëvalueerd.

Voor wie

De trainingen zijn gericht op vrijwilligers, mantelzorgers en de Marokkaanse gemeenschap.

Eindgebruikers

'Het geeft energie'

'Met elkaar als groep hebben we veel kunnen bespreken'.

Meer informatie

Lees meer over de trainingen op de website van Transmuraal Netwerk Noord-Holland

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website