Projectomschrijving

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is er voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek. De ambitie van het NGN is om de zorg voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten verbeteren. Dit willen ze bereiken door vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar samen oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen. De komende periode is belangrijk voor de verdere uitbouw van het NGN. Het is belangrijk dat het netwerk wordt ingebed in de bestaande kennisinfrastructuur en ook aansluit bij actuele ontwikkelingen op dementiegebied. Daarom gaat het NGN de komende jaren onder andere werken aan meer inzicht in de werkwijze van geheugenpoliklinieken, het verspreiden van kennis (inzichten en methodes van dementiezorg op geheugenpoliklinieken) via de NGN-website en het bevorderen van samenwerking op het gebied van bij- en nascholing door het bieden van een platform voor uitwisseling en het delen van bijvoorbeeld e-learning modules.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website